Preskočiť navigáciu


Misie krízového manažmentu EÚ

Všetky prebiehajúce operácie a misie EÚ

Vojenské operácie EÚ
Civilné misie EÚ


Misie civilného krízového manažmentu a vojenské operácie sú výrazom snahy členských krajín EÚ o komplexný prístup k riešeniu kríz vo svete a preto predstavujú špecifickú pridanú hodnotu Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP).

Misie EÚ zahŕňajú spoločné operácie odzbrojovania, humanitárne a záchranné misie, misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci, misie na predchádzanie konfliktom a na udržiavanie mieru, misie bojových síl v rámci krízového manažmentu vrátane misií na opätovné nastolenie mieru a stabilizačných operácií po ukončení konfliktu. Všetky tieto misie môžu prispievať k boju proti terorizmu, vrátane podpory tretích krajín v boji proti terorizmu na ich územiach.

Finančný mechanizmus ATHENA


ATHENA je finančný mechanizmus určený na spravovanie spoločných nákladov vojenských operácií EÚ. Bol vytvorený na základe Rozhodnutia Rady EÚ (č. 2004/197/CSFP) s cieľom umožniť únii flexibilné riadenie financovania spoločných nákladov na vojenské operácie, bez ohľadu na ich veľkosť, komplexnosť či urgentnosť. Finančný mechanizmus je pod dohľadom Špeciálneho výboru (Special Committee) riadený správcom, veliteľom danej operácie a účtovníkom. Špeciálny výbor, ktorý je tvorený jedným zástupcom z každej členskej krajiny EÚ podieľajúcej sa na vojenských operáciách SBOP, schvaľuje návrhy rozpočtu na nasledujúci fiškálny rok a návrhy na každú vojenskú operáciu EÚ. Takýmto spôsobom sa aj SR prostredníctvom finančného príspevku do mechanizmu ATHENA podieľa na financovaní vojenských operácií Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

Všetky prebiehajúce operácie a misie EÚVojenské operácie


EUFOR ALTHEA
Bosna a Hercegovina
EUNAVFOR
Somálsko – ATALANTA
EUTM
Somálsko
EUTM
Mali

Eufor logo

EUFOR Stredoafrická republika
Prebieha príprava operácie na základe rozhodnutia Rady pre zahraničné záležitosti, 20.1.2014, Brusel.


Na začiatok stránkyCivilné misie EÚ


EUCAP Nestor (Africký roh)EUBAM
Moldavsko a Ukrajina
EUMM
Gruzínsko
EULEX
Kosovo
EUPOL DR
Kongo
EUSEC DR
Kongo
EUPOL
Afganistan
EU BAM
Rafah

EUPOL COPPS
Palestínske územia
EUCAP Sahel/NigerEUBAM Líbya
Ukončené misie a operácie medzinárodného krízového manažmentu EÚ


EUPM
Bosna a Hercegovina
EUJUST LEX
Irak
EUAVSEC Južný Sudán
Na začiatok stránky