Preskočiť navigáciu


Misie krízového manažmentu EÚ

Prebiehajúce operácie a misie EÚ


Misie civilného krízového manažmentu a vojenské operácie sú výrazom snahy členských krajín EÚ o komplexný prístup k riešeniu kríz vo svete a preto predstavujú špecifickú pridanú hodnotu Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP).

Misie EÚ zahŕňajú spoločné operácie odzbrojovania, humanitárne a záchranné misie, misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci, misie na predchádzanie konfliktom a na udržiavanie mieru, misie bojových síl v rámci krízového manažmentu vrátane misií na opätovné nastolenie mieru a stabilizačných operácií po ukončení konfliktu. Všetky tieto misie môžu prispievať k boju proti terorizmu, vrátane podpory tretích krajín v boji proti terorizmu na ich územiach.

V súčasnosti vedie EÚ celkovo 16 operácií a misií v Európe, Afrike, Ázii a na Blízkom východe.

Prehľad misií na webovej stránke Európskej služby pre vonkajšiu činnosť

Finančný mechanizmus ATHENA


ATHENA je finančný mechanizmus určený na spravovanie spoločných nákladov vojenských operácií EÚ. Bol vytvorený na základe Rozhodnutia Rady EÚ (č. 2004/197/CSFP) s cieľom umožniť únii flexibilné riadenie financovania spoločných nákladov na vojenské operácie, bez ohľadu na ich veľkosť, komplexnosť či urgentnosť. Finančný mechanizmus je pod dohľadom Špeciálneho výboru (Special Committee) riadený správcom, veliteľom danej operácie a účtovníkom. Špeciálny výbor, ktorý je tvorený jedným zástupcom z každej členskej krajiny EÚ podieľajúcej sa na vojenských operáciách SBOP, schvaľuje návrhy rozpočtu na nasledujúci fiškálny rok a návrhy na každú vojenskú operáciu EÚ. Takýmto spôsobom sa aj SR prostredníctvom finančného príspevku do mechanizmu ATHENA podieľa na financovaní vojenských operácií Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

Financovanie vojenských operácií Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ

Účasť Slovenska v misiách a operáciách EÚ


Slovenská republika participuje na misiách EÚ od roku 2002 a neustále sa usiluje posilňovať svoj príspevok aj v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti krízového manažmentu. SR v súčasnosti vysiela vojenských a civilných expertov do 6 operácií SBOP:

EUFOR ALTHEA
EUPOL COPPS Palestína
EUBAM Moldavsko a Ukrajina
EUMM Gruzínsko
EULEX Kosovo
EUPOL Afganistan

Účasť Ministerstva obrany Slovenskej republiky na zahraničných operáciách

Dátum poslednej aktualizácie: 09.01.2015