Preskočiť navigáciu


Dvojstranné medzinárodné zmluvy

Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov

  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
09. 10. 2015Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ministerkou kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky na roky 2015 - 2018
01. 10. 2015Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie o zastupovaní vo vízovom konaní
02. 06. 2015Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nelegálnej migrácii
27. 05. 2015Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Peruánskej republiky o založení mechanizmu na politické konzultácie
19. 05. 2015Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny
15. 05. 2015Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Wallonie-Bruxelles International pre rozvoj slovensko-francúzskej sekcie a jej činnosť na Gymnáziu bilingválnom v Žiline
14. 05. 2015Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry na roky 2015 - 2020 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry, športu a cestovného ruchu Vietnamskej socialistickej republiky
04. 05. 2015Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi a drogovými prekurzormi a iným trestným činom
22. 04. 2015Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o založení Spoločného hospodárskeho výboru
05. 04. 2015Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o bezpečnostnej spolupráci a boji proti terorizmu 3. Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o vzájomnom uznávaní vodičských preukazov oboch krajín (Abu Dhabí, 5. apríla 2015)
05. 04. 2015Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o vzájomnom uznávaní vodičských preukazov oboch krajín
31. 03. 2015Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom pre rodinu a sociálnu solidaritu Maltskej republiky
17. 03. 2015Vykonávací program pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, športu a cestovného ruchu medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Kórejskej republiky
09. 03. 2015Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Albánskej republiky
05. 03. 2015Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministersvom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky o zastupovaní vo vízovom konaní
06. 02. 2015Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach
16. 01. 2015Zmena č. 2 Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní
16. 12. 2014Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Macedónskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
05. 12. 2014Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Maďarska o zmene a doplnení Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Maďarskej republiky na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti dňa 12. septembra 2002
05. 12. 2014Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti dňa 12. septembra 2002
  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9