Preskočiť navigáciu


Dvojstranné medzinárodné zmluvy

Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov

  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
12. 06. 2014Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švédskeho kráľovstva o zastupovaní vo vízovom konaní
03. 06. 2014Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarska o vízovom zastupovaní uzavretej v roku 2012
28. 04. 2014Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz
24. 04. 2014Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných h vecí Českej republiky
24. 04. 2014Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Portugalskej republiky o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
27. 03. 2014Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Gruzínska o spolupráci v oblasti obrany
12. 03. 2014Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce Belgického kráľovstva o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
28. 02. 2014Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov o porozumení a vzájomnej spolupráci
28. 02. 2014Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Ruskej federácie
24. 01. 2014Dvojročná dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2014-2015
15. 01. 2014Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
25. 11. 2013Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
25. 11. 2013Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu na roky 2013 - 2016 v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, mládeže a športu
22. 11. 2013Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú prepravnú sieť
05. 11. 2013Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládeže a športu Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti športu
01. 11. 2013Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vzťahov Kubánskej republiky o ustanovení mechanizmu bilaterálnych konzultácií
30. 10. 2013Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Správou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o spoločných hliadkach na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici
23. 09. 2013Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a poľnohospodárstva Mongolska o rozvoji poľnohospodárskej spolupráce
20. 09. 2013Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany
05. 09. 2013Zmena Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní, podpísaného 4. novembra 2011
  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9