Preskočiť navigáciu


Všetky zmluvy

pdf Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax  (pdf; 269,36 kB)

pdf Metodický pokyn na vykonanie Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv  (pdf; 274,61 kB)

Informácie uvedené v tomto zozname medzinárodných zmlúv majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony !


Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov.

  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
12. 11. 2014Program kultúrnej spolupráce na roky 2015 - 2019 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky
05. 11. 2014Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a OECD o krátkodobých stážach expertov vlády Slovenskej republiky v OECD
17. 10. 2014Memorandum o porozumení (MOU) a zriadení mechanizmu politických konzultácií medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Filipínskej republiky
19. 09. 2014Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o darovaní vojenského materiálu
18. 07. 2014Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
30. 06. 2014Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, ktorú zastupuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o podieľaní sa na nákladoch tretej strany
27. 06. 2014Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád a príjazdových ciest na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Kechnec a Abaújvár
20. 06. 2014Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti evidencie motorových vozidiel
12. 06. 2014Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švédskeho kráľovstva o zastupovaní vo vízovom konaní
12. 06. 2014Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2014
03. 06. 2014Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarska o vízovom zastupovaní uzavretej v roku 2012
16. 05. 2014Dohoda medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci
28. 04. 2014Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz
24. 04. 2014Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných h vecí Českej republiky
24. 04. 2014Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Portugalskej republiky o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
27. 03. 2014Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Gruzínska o spolupráci v oblasti obrany
12. 03. 2014Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce Belgického kráľovstva o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
04. 03. 2014Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o vzájomnej podpore v oblasti schengenskej spolupráce
28. 02. 2014Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Ruskej federácie
28. 02. 2014Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov o porozumení a vzájomnej spolupráci
  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9