Preskočiť navigáciu


Zoznam zmlúv podľa štátov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 AfrikaAmerikaÁziaAustráliaEurópa 
   
 
     
 

Chorvátsko

  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
20. 05. 2013Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2013
20. 05. 2013Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci zo dňa 17. novembra 2010
28. 01. 2013Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2013 - 2017
17. 11. 2010Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci
19. 04. 2010Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na roky 2010 - 2013
19. 04. 2010Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskej integrácie o spolupráci v oblasti diplomatickej prípravy
06. 10. 2009Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
01. 07. 2008Dodatkový protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o zmenách Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
23. 06. 2008Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
23. 06. 2008Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
12.09.2006Prvý dodatok k Technickej dohode k Memorandu o porozumení medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Chorvátska v spoločnej účasti v silách OSN na Cypre (UNFICYP)
08.09.2006Prvý dodatok k Memorandu o porozumení medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Chorvátska o spoločnej účasti v silách OSN na Cypre (UNFICYP)
19.05.2003Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách
04.03.2003Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach
05.12.2002Dohoda o prístupe Chorvátskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
06.11.2001Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou
28.03.2001Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
05.03.2001Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnej strarostlivosti Chorvátskej republiky
16.02.1999Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike
07.09.1998Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o využívaní chorvátskych prístavov prístupných pre medzinárodnú dopravu
  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4