Preskočiť navigáciu


Medzinárodný vyšehradský fond

Jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4 je Medzinárodný vyšehradský fond (MVF), ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave. Na základe záverov tohto stretnutia predsedovia vlád V4 9. júna 2000 v Štiříne pri Prahe podpísali Dohodu o založení Medzinárodného vyšehradského fondu so sídlom v Bratislave.

Riadiacimi orgánmi MVF sú Konferencia ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Rada veľvyslancov V4. Administratívno-výkonným orgánom MVF je sekretariát – výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa MVF. Od augusta 2012 je na trojročné funkčné obdobie výkonnou riaditeľkou MVF Karla Wursterová (Slovensko), jej zástupcom je od januára 2014 Gyorgy Varga (Maďarsko). Oficiálnym jazykom MVF/IVF je angličtina.

Členské štáty V4 striedavo plnia predsednícku funkciu v MVF, pričom predsedníctvo je ročné, zhodné s kalendárnym rokom a rotuje v abecednom poradí mien členských štátov podľa anglickej abecedy. V roku 2014 je predsedníckou krajinou MVF Česká republika (Slovensko bolo predsedníckou krajinou MVF v roku 2013).

Ročný rozpočet fondu je (od roku 2014) 8 miliónov eur. Členské krajiny V4 do neho prispievajú rovným dielom. Prostriedky MVF slúžia na podporu grantov, štipendií, rezidenčných či mobilitných programov.

Hlavným poslaním a cieľom projektových aktivít MVF je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie.

V rámci MVF boli vytvorené aj dôležité nástroje na podporu presadzovania zahraničnopolitických priorít a spoločných záujmov V4 v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu. Ide o programy, pomocou ktorých V4 prispieva k podpore demokratizačných a transformačných procesov v krajinách uvedených regiónov.

Ku koncu roka 2013 fond celkovo podporil takmer 3800 grantových projektov, udelil vyše 1700 štipendií a umeleckých rezidencií za takmer 54 miliónov eur.

Pri príležitosti 20. výročia vyšehradskej spolupráce začal v marci 2012 s podporou MVF vychádzať časopis Visegrad Insight, ktorý prináša analýzy a názory stredoeurópskych autorov o dianí v regióne. Je dostupný aj elektronicky na www.visegradinsight.eu. Analýzy a články publikované v časopise sú tiež k dispozícii vo webovom magazíne www.visegradrevue.eu.

V roku 2012 bola z iniciatívy MVF založená platforma Think Visegrad, ktorá slúži ako sieť výskumných centier a inštitúcií z krajín V4 na dialóg o strategických a regionálnych aspektoch V4. Koordinačnou inštitúciou platformy je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

Ďalšie informácie o Medzinárodnom vyšehradskom fonde možno nájsť na stránke www.visegradfund.org.