Preskočiť navigáciu


Slovenské predsedníctvo V4

SK_web


Slovenská republika prevzala 1. júla 2014 jednoročné predsedníctvo vo V4 po Maďarsku. Hlavným mottom slovenského predsedníctva je

„Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet“, čo odráža náš záujem na posilňovaní konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu regiónu ako celku. "

Logo predsedníctva SR vo V4 bolo vybrané z návrhov v rámci súťaže talentovaných vysokoškolských študentov. Tento spôsob výberu loga bol zvolený s cieľom propagovať V4 a dostať ju čo najviac do povedomia mladých ľudí. Dôkazom toho, že uvedená forma výberu loga je efektívna a úspešná svedčí aj skutočnosť, že do súťaže o návrh loga sa zapojilo až okolo 70 študentov.

Víťazný návrh loga je vyjadrením dynamiky a pohybu. Tento symbol sa zároveň často používal v slovenskom ľudovom dekoratívnom umení a nesie so sebou výrazné prvky slovenskej kultúry. Krídla holubice sú vytvorené zo skratky V4, čím logo priamo odkazuje na silu zoskupenia štyroch krajín, ktoré spolupracujú pri presadzovaní svojich spoločných záujmov. Vzájomnou spoluprácou môžu „zaletieť“ ďalej, než každá krajina osobitne.


Slovensko a V4 - Najnovšie správy


Spoločné vyhlásenia V4

Slovenské predsedníctvo V4 - obálka programu - mapa

Program slovenského predsedníctva V4

Program slovenského predsedníctva sme zamerali na konsolidáciu verejných financií, stimuláciu ekonomického rastu, na predchádzanie daňovým únikom a daňovým podvodom v krajinách V4. Rovnako sa chceme orientovať na posilnenie koordinačných mechanizmov V4 na pôde Európskej únie.

Programové priority slovenského predsedníctva V4

Na stiahnutie:

pdf Program slovenského predsedníctva V4 (júl 2014 - jún 2015)  (pdf; 1,89 MB)

pdf Program slovenského predsedníctva V4 (júl 2014 - jún 2015) v anglickom jazyku  (pdf; 1,76 MB)


Spolupráca krajín V4