Preskočiť navigáciu


Účasť Slovenska v mierových operáciách NATO

Slovenská republika ako zodpovedný člen medzinárodného spoločenstva, vedomá si svojho dielu spoluzodpovednosti za medzinárodnú bezpečnosť a stabilitu, sa aktívne zúčastňuje na spoločnom úsilí medzinárodného spoločenstva svojou vojenskou aj civilnou účasťou. V súčasnosti SR participuje prostredníctvom účasti príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii NATO ISAF v Afganistane.

Operácia ISAF v Afganistane
Fotogaléria
Video: NATO a Slovensko prinášajú príbehy našich jednotiek v Afganistane
Video: Odovzdávanie slovenských skúseností v oblasti logistiky v Afganistane
Video: Úspechy slovenských špecialistov na zneškodňovanie výbušných systémov v Afganistane


Operácia ISAF v Afganistane

Pôsobenie medzinárodného spoločenstva v Afganistane


Logo ISAF
K dosiahnutiu vytýčených cieľov a stability v Afganistane, ktorý by bol samostatne schopný čeliť regionálnym a globálnym výzvam, je medzinárodná prítomnosť v krajine naďalej dôležitá. Základom medzinárodného angažovania v Afganistane sú rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré zdôrazňujú, že situácia v krajine naďalej zostáva hrozbou pre medzinárodnú bezpečnosť a stabilitu. Rezolúcie zároveň vyzývajú medzinárodné spoločenstvo na pomoc afganskej vláde upevňovať a udržiavať bezpečnosť a rozširovať jej autoritu na území celej krajiny, prispievať k zlepšovaniu životných podmienok afganského obyvateľstva.
Pokým koordinačnú úlohu v poskytovaní civilnej pomoci plní misia OSN UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) pod vedením osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka OSN Jána Kubiša, pomoc Afganistanu zameraná na zvýšenie bezpečnosti v krajine sa realizuje operáciou koaličných síl Trvalá sloboda (Enduring Freedom) vedenou USA, operáciou ISAF pod vedením NATO a na ňu nadväzujúcou Výcvikovou misiou NATO v Afganistane (NATO Training Mission – Afghanistan – NTM- A), provinčnými rekonštrukčnými tímami (Provincial Reconstruction Teams – PRT) a policajnou misiou EÚ (EUPOL Afghanistan).

Na základe žiadosti OSN a afganskej vlády, hlavnú zodpovednosť za udržiavanie bezpečnosti a stability prevzala misia NATO ISAF (International Security Assistance Force), v rámci ktorej dnes v Afganistane pôsobí 50 krajín, z toho 28 členských krajín NATO. Operačný priestor misie bol postupne rozšírený mimo hlavného mesta Kábul do celého priestoru krajiny. Jednotky ISAF v Afganistane pôsobia na základe článku VII Charty OSN.
Členské krajiny NATO sa zaviazali zaistiť mier a stabilitu v Afganistane a v širšom regióne a dosiahnuť, aby sa táto krajina v budúcnosti nemohla stať útočiskom teroristov. Splnenie tejto náročnej úlohy je kľúčovou politickou a operačnou prioritou NATO. Napriek vážnym politickým problémom ISAF a Afganské národné bezpečnostné sily (ANSF) dosiahli v Afganistane značný pokrok a operácia ISAF v súčasnej podobe by mala skončiť do konca roka 2014.
Summit Severoatlantickej aliancie v Chicagu v máji 2012 priniesol odpovede na to, ako Aliancia do konca roka 2014 zavŕši misiu ISAF v Afganistane, ukončí odovzdávanie zodpovednosti za bezpečnosť a správu krajiny do afganských rúk a zároveň ostane, ako súčasť širšieho medzinárodného spoločenstva a v podobe novej misie, zaangažovaná na stabilite a bezpečnosti Afganistanu aj po roku 2014.
Proces odovzdávania zodpovednosti afganským silám pokračuje podľa plánu. ANSF preberajú vedúcu úlohu v oblasti bezpečnosti za čoraz väčšiu oblasť krajiny, pričom ISAF by mal plniť prevažne poradné a podporné úlohy, bude sa sústrediť na výcvik a ďalšie vzdelávanie afganských bezpečnostných síl. Ešte pred summitom v Chicagu bola prezidentom Karzaiom ohlásená tretia tranža oblastí odovzdávania, po ktorej ukončení budú ANSF zodpovedné za 75% populácie, vrátane všetkých provinčných centier.


Slovenská republika v Afganistane

Pre Slovenskú republiku Afganistan ostáva najvyššou operačnou prioritou. Naše jednotky zotrvajú v Afganistane dovtedy, kým to bude nevyhnutné. Pripravujeme náš plán angažovania sa v Afganistane do a po roku 2014. S cieľom podporiť afganské bezpečnostné zložky sa chceme sústrediť na vysielanie inštruktorov, mentorov a jednotiek špeciálnych síl.
Ťažiskom vojenského pôsobenia Slovenskej republiky sú južné provincie Afganistanu – Uruzgan a Kandahár, kde sa príslušníci Ozbrojených síl SR sústreďujú na obnovu a stabilizáciu, výcvik afganských bezpečnostných zložiek, stráženie kľúčových objektov a ďalšie aktivity. Ozbrojené sily Slovenskej republiky sú v ISAF zapojené v rámci svojich kapacitných možností, v súčasnej dobe celkovo 343 osôb.
Bezpečnosť však závisí okrem funkčných bezpečnostných síl aj od stabilnej ekonomiky. Preto pociťujeme nevyhnutnosť zvýšiť našu pomoc aj v oblasti rozvojovej pomoci. Afganistan ostáva jedným z troch prioritných prijímateľov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci.


Ďalšie informácie k pôsobeniu Ozbrojených síl SR v Afganistane


Hlavná stránka operácie ISAF

Operácia ISAF na stránke NATO

Operácia ISAF na stránke Ministerstva obrany SR


Na začiatok stránky • Desiatnik Tomáš Šamudovský na strážnom stanovišti Java, ochraňujúcom Camp Hadrian v Deh Rawoode. Foto Jozef Žiak, MO SR
 • Budúci futbalový šampión. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Chvíle voľna medzi službami si slovenskí vojaci strážnej jednotky v Deh Rawoode krátia aj šachmi. Foto Jozef Žiak, MO SR
 • Kontrola vozidiel na základni Kandahár.Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Na jednej zo strážnych veží, ochraňujúcich Camp Hadrian v Deh Rawoode. Foto Jozef Žiak, MO SR
 • Nemocnica v Tarin Kowte bola vybudovaná v rámci vojensko-civilnej spolupráce. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Odmínovanie pomocou slovenského odmínovacieho kompletu Božena. Foto Milan Vanga, MO SR
 • Osobná kontrola pri vchode na základňu Kandahár. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Riadený odpal nájdených mín a výbušnín na základni Kandahár.Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Ručné odmínovanie, základňa Kandahár. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Služba na bráne na základni Kandahár. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Spolupráca s domácimi stavbárm. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Výcvik vojakov Afganskej národnej armády. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Výcvik vojakov Afganskej národnej armády.Foto Pavol Vitko, MO SRVideo: NATO a Slovensko prinášajú príbehy našich jednotiek v Afganistanezdroj: www.natochannel.tv
Video: Odovzdávanie slovenských skúseností v oblasti logistiky v Afganistanezdroj: www.natochannel.tv
Video: Úspechy slovenských špecialistov na zneškodňovanie výbušných systémov v Afganistanezdroj:www.natochannel.tv