Preskočiť navigáciu


Aktuálne správy SR v OECD

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 • Prezident Ukrajiny Petro Porošenko a generálny tajomník OECD Angel Gurria.

  22.4.2015 | Slovensko v OECD

  Prezident Ukrajiny Petro Porošenko v OECD

  Prezident Ukrajiny Petro Porošenko s ministrami vlády Ukrajiny navštívil 22. apríla 2015 sídlo OECD v Paríži s cieľom podpísať Akčný plán na posilnenie spolupráce Ukrajiny a OECD. Akčný plán je skonkrétnením Memoranda o porozumení medzi OECD a Ukrajinou, ktoré bolo podpísané na konci roku 2014.

 • Logo OECD.

  17.4.2015 | Slovensko v OECD

  Financovanie SMEs a podnikania v roku 2015 - Porovnanie výsledkov v 34 krajinách

  Podľa záverov OECD malé a stredné podniky a podnikatelia (SMEs) potrebujú diverzifikovať svoje finančné zdroje uprostred pokračujúceho nedostatku úverov. Malé a stredné podniky a podnikatelia patria k základným nástrojom inkluzívneho rastu a tvorby pracovných miest, ale potrebujú rozšíriť zdroje financovania s cieľom znížiť ich zraniteľnosť na nestálom vývoji úverového trhu.

 • Logo OECD.

  10.4.2015 | Slovensko v OECD

  Začatie prístupových rokovaní OECD s Litvou a Kostarikou

  Rada OECD na svojom pravidelnom zasadnutí vo štvrtok (9. apríla 2015) rozhodla o začatí prístupových rokovaní s Litvou a Kostarikou.

 • George Soros vystúpil na pôde OECD.

  9.4.2015 | Slovensko v OECD

  George Soros k aktuálnym otázkam medzinárodných vzťahov

  Stále mienkotvorný George Soros a generálny tajomník OECD Angel Gurria sa počas verejného rozhovoru v rámci série podujatí pod názvom Káva s generálnym tajomníkom venovali aktuálnym otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov, a to situácii na finančných trhoch, perspektíve riešenia dopadov globálnej finančnej a hospodárskej krízy, postaveniu Európskej únie v globálnej ekonomike, situácii v Grécku, na Ukrajine a v Ruskej federácii.

 • Logo OECD.

  8.4.2015 | Slovensko v OECD

  Rozvojová pomoc v roku 2014 mierne klesla

  „Som potešený, že rozvojová pomoc zostáva na rovnakej úrovni aj v čase obnovy hospodárstiev krajín z najhoršej hospodárskej krízy, akú sme zažili. Výzvou v období prípravy post 2015 rozvojových cieľov bude nájsť spôsoby, ako poskytnúť viac rozvojovej pomoci krajinám, ktoré ju najviac potrebujú a zároveň čo najefektívnejšie využívať každý dolár, ktorý investujeme,“ uviedol generálny tajomník OECD Angel Gurría 8. apríla 2015 pri príležitosti uverejnenia štatistických informácií OECD o rozvojovej pomoci.

 • Logo OECD.

  2.4.2015 | Slovensko v OECD

  OECD podporuje nové hodnotenie krehkosti v post 2015 rozvojovej agende

  Pri príležitosti konania Rozvojového fóra OECD (OECD Development Forum) vydala OECD 31. marca 2015 publikáciu Krehké krajiny 2015 – naplnenie ambícií post 2015 rozvojovej agendy (States of Fragility 2015 Meeting Post -2015 Ambitions). Zástupca generálneho tajomníka OECD Rintaro Tamaki uviedol: „Vydaním tejto publikácie OECD prispieva do diskusií o vytváraní rozvojovej agendy po roku 2015. Jej cieľom je poskytnúť informácie pre pochopenie a monitorovanie situácie krehkých krajín a mnohých rozmerov krehkosti.“

 • Ukrajinský minister hospodárskeho rozvoja a obchodu Aivaras Abromavicius počas svojej návštevy v OECD. Foto: SM OECD

  27.3.2015 | Slovensko v OECD

  Minister hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny v OECD

  Ukrajinský minister hospodárskeho rozvoja a obchodu Aivaras Abromavicius počas svojej návštevy v OECD 26. marca 2015 stručne zhodnotil aktuálny stav ukrajinskej ekonomiky.

 • Ilustračné foto: OECD

  25.3.2015 | Slovensko v OECD

  OECD o boji s korupciou vo vybraných sektoroch

  Sekretariát OECD predstavil dňa 25. marca 2015 v rámci Fóra k boju proti korupcii správu o dopadoch korupcie na vývoj v sektoroch kľúčových pre hospodársky rast. Podľa OECD okrem ťažobného priemyslu a infraštruktúry, patrí k sektorom najviac postihnutým korupciou sektor vzdelávania a zdravotníctva. Pričom práve tieto štyri sektory zohrávajú kľúčovú úlohu pri raste a rozvoji ekonomík.

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9