Preskočiť navigáciu


Aktuálne správy SR v OECD

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 • Logo OECD.

  8.10.2015 | Slovensko v OECD

  Základy dynamiky financovania opatrení v oblasti zmeny klímy položené na zasadnutí ministrov financií G20 v Lime

  Prebežný odhad súkromného a verejného financovania boja so zmenou klímy, vyčleneného rozvinutými krajinami na pomoc rozvojovým krajinám, dosiahol podľa najnovšej štúdie OECD v spolupráci s Iniciatívou v oblasti zmeny klímy v roku 2014 sumu 62 miliárd USD a v roku 2013 52 miliárd USD, čo predstavuje ročný priemer 57 miliárd USD pre obdobie 2013-2014.

 • Logo OECD.

  5.10.2015 | Slovensko v OECD

  OECD zverejnila balík opatrení boja proti daňovým únikom

  OECD dnes (05.októbra 2015) zverejnila kompletný balík výstupov z akčného plánu projektu BEPS (13 správ), ktoré boli vypracované na základe Akčného plán projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Narúšanie základu dane a presuny ziskov).

 • Logo OECD.

  25.9.2015 | Slovensko v OECD

  Podľa OECD budú náklady na zdravotnú starostlivosť vo vyspelých ekonomikách neudržateľné

  Náklady na zdravotnú starostlivosť zaznamenali extrémne rýchly rast vo vyspelých ekonomikách, a do roku 2050 budú ekonomicky neúnosné v prípade, že krajiny neprijmú potrebné reformy.

 • Logo OECD.

  22.9.2015 | Slovensko v OECD

  OECD o migračných trendoch

  OECD vydala 22. septembra 2015 správu o migrácii Medzinárodný výhľad migrácie 2015 (OECD International Migration Outlook 2015).

 • Logo OECD.

  22.9.2015 | Slovensko v OECD

  Slovenská republika získala prestížne miesto v Rozpočtovom výbore OECD

  Historicky po prvý krát od vstupu SR do OECD bola do funkcie podpredsedníčky Rozpočtového výboru OECD zvolená zástupkyňa SR. Stalo sa tak na rokovaní Rozpočtového výboru OECD dňa 22. septembra 2015. Podpredsedníčkou sa stala zástupkyňa Ministerstva financií SR na Stálej misii SR pri OECD RNDr. Andrea Brezanová MBA.

 • Logo OECD.

  21.9.2015 | Slovensko v OECD

  Podľa OECD štátna podpora fosílnym palivám zostáva naďalej vysoká

  Štátna podpora výroby a spotreby fosílnych palív v krajinách OECD a kľúčových rýchlo rastúcich ekonomikách (Brazília, India, Čína, Ruská federácia, Indonézia a Južná Afrika) zostáva naďalej vysoká, ročne na úrovni 160-200 mld. USD. Táto podpora bráni globálnym snahám obmedziť emisie a bojovať proti klimatickým zmenám.

 • Logo OECD.

  16.9.2015 | Slovensko v OECD

  OECD zverejnila priebežný výhľad vývoja svetovej ekonomiky

  Hlavná ekonómka OECD Catherine L. Mann pri zverejnení priebežného výhľadu vývoja svetovej ekonomiky 16. septembra 2015 uviedla „Vyhliadky globálneho rastu sa mierne oslabili a výhľad je zahalený významnými neistotami“.

 • Logo OECD.

  16.9.2015 | Slovensko v OECD

  OECD hodnotí počítačovú gramotnosť študentov

  OECD uverejnila 15. septembra 2015 publikáciu o počítačovej gramotnosti študentov OECD Študenti, počítače a vzdelávanie: zabezpečenie prepojenia (OECD Students, Computers and Learning: Making the Connection).

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9