Preskočiť navigáciu


Aktuálne správy SR v OECD

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 • Logo OECD.

  18.7.2014 | Slovensko v OECD

  Ministri obchodu krajín G20 posudzujú význam globálnych hodnotových reťazcov

  OECD v spolupráci so Svetovou obchodnou organizáciou a Svetovou bankou pripravili pre stretnutie ministrov obchodu krajín G20 19. júla 2014 v Sydney správu o výzvach, príležitostiach a implikáciách, ktoré globálne hodnotové reťazce (Global Value Chains - GVCs) predstavujú pre formovanie hospodárskej politiky.

 • Logo OECD.

  11.7.2014 | Slovensko v OECD

  Podľa OECD a FAO budeme schopní vyprodukovať dostatok potravín pre narastajúcu svetovú populáciu

  Na tlačovej konferencii v Ríme sa 11. júla 2014 stretli generálny tajomník OECD Angel Gurría a generálny riaditeľ Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) José Graciano da Silva, aby spoločne zverejnili tohtoročný „Poľnohospodársky výhľad OECD a FAO na roky 2014 – 2023“, ktorý prináša projekcie cien, trhov a produkcie hlavných agrokomodít v strednodobom horizonte.

 • Dem do OECD hodnotí finančnú gramotnosť študentov.

  9.7.2014 | Slovensko v OECD

  OECD hodnotí finančnú gramotnosť študentov

  Za prítomnosti holandskej kráľovnej Máximy predstavil generálny tajomník OECD Angel Gurría 9. júla 2014 výsledky prvého medzinárodného merania OECD študentov v oblasti finančnej gramotnosti. Tieto výsledky dopĺňajú už uverejnené výsledky programu PISA 2012 (OECD Programme for International Students Assessment) v oblasti matematickej gramotnosti, pracovania s textom a v prírodovedných disciplínach študentov vo veku od 15 do 16 rokov.

 • Logo OECD.

  8.7.2014 | Slovensko v OECD

  Duševným ochoreniam sa pripisuje nízka priorita v mnohých krajinách OECD

  Podľa OECD by vlády mali zvýšiť úsilie o zlepšenie zdravotnej starostlivosti o ľudí s duševnými chorobami, ktorá zostáva finančne poddimenzovaná v mnohých krajinách OECD.

 • Logo OECD.

  8.7.2014 | Slovensko v OECD

  Malé a stredné podniky stále čelia nedostatku financovania

  OECD zverejnila 7. júla 2014 výsledky štúdie o podmienkach financovania malých a stredných podnikov (Financing SMEs and Entrepreneurs 2014).

 • Ilustračné foto.

  3.7.2014 | Slovensko v OECD

  Perspektívy globálneho rozvoja podľa OECD

  Súčasťou „Rozvojového týždňa OECD“, ktorý sa konal v sídle organizácie v Paríži 30. júna až 2. júla 2014, bolo 6. medzinárodné hospodárske fórum o Latinskej Amerike a Karibiku, Globálne rozvojové fórum zamerané na inovácie a rozvoj, ako aj v poradí druhé zasadnutie na vysokej úrovni Rozvojového centra OECD.

 • Logo OECD.

  27.6.2014 | Slovensko v OECD

  OECD vyzýva k zodpovednému podnikaniu

  Súčasťou 2. globálneho fóra OECD o zodpovednom podnikovom správaní, ktoré sa konalo 26. – 27. júna 2014 v sídle organizácie v Paríži, bolo aj neformálne stretnutie ministrov vlád krajín, ktoré sa prihlásili k presadzovaniu „Usmernení OECD o zodpovednom podnikovom správaní“ (OECD Guidelines for Multinational Enterprises). Usmernenia OECD predstavujú súbor odporúčaní vlád pre podnikateľskú komunitu v oblasti etiky, prístupu k informáciám, ľudských práv, pracovno-právnych vzťahov, životného prostredia, hospodárskej súťaže, korupcie, rozvoja vedy a technológií, ako aj daňových povinností.

 • Logo OECD.

  25.6.2014 | Slovensko v OECD

  OECD hodnotí podmienky škôl na vzdelávanie – výsledky programu TALIS 2013

  OECD uverejnila 25. júna 2014 výsledky svojho programu vzdelávania TALIS 2013 (Teaching and Learning International Survey 2013- TALIS).

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9