Preskočiť navigáciu


Aktuálne správy SR v OECD

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 • Titulná strana knihy.

  29.6.2015 | Slovensko v OECD

  Dane za využívanie energií nie sú v súlade s ich dopadom na životné prostredie

  Najnovšia publikácia OECD s názvom “Zdaňovanie využívania energií 2015 – ekonomiky krajín OECD a vybraných partnerov“ uvádza, že vlády jednotlivých krajín nedostatočne využívajú zdaňovanie ako nástroj na obmedzenie negatívneho vplyvu využívania energií na životné prostredie. Tento fakt podľa OECD vedie k málo výraznému zameraniu vlád na efektívne znižovanie emisií skleníkových plynov, zodpovedných za zmenu klímy a znečistenie ovzdušia.

 • Logo OECD.

  25.6.2015 | Slovensko v OECD

  OECD vydala prvý výhľad pre podnikanie a financie

  Po prvýkrát zverejnila OECD 24. júna 2015 výhľad v oblasti podnikania, financií a investícií. V novej publikácii „Výhľad OECD pre podnikanie a financie“ sa zameriava na to, ako sa podniky, banky, sprostredkovatelia šedého bankovníctva a inštitucionálni investori snažia vysporiadať s prostredím veľmi nízkych úrokových sadzieb a štrukturálnymi zmenami v globálnej ekonomike. S

 • Logo OECD.

  18.6.2015 | Slovensko v OECD

  Podľa OECD príliš veľa úverov spomaľuje rast

  OECD sa v najnovšej štúdii „Financie a inkluzívny rast“ zaoberá vplyvom zvyšovania rôzneho typu financovania na hospodársky rast a nerovnosti v spoločnosti. Analyzuje pritom údaje za posledných 50 rokov zozbierané zo 40 krajín. Výsledky výskumu OECD poukazujú na to, že politiky, ktoré zamedzujú prílišnú expanziu úverov a zlepšujú štruktúru financovania prispievajú k zlepšeniu hospodárskeho rastu ako aj sociálneho blahobytu. Podľa hlavnej ekonómky OECD Catherine L. Mann sú „financie dobré pre rast, ale podobne ako čokolády sa môžete prejesť, aj bankové úvery môžu spôsobiť spomalenie rastu“.

 • Zdroj:OECD.

  17.6.2015 | Slovensko v OECD

  Cukrovka a obezita ohrozujú pokrok v boji proti srdcovo-cievnym ochoreniam

  Najnovšia publikácia z dielne OECD s názvom „Kardiovaskulárne ochorenia a diabetes: politiky pre lepšie zdravie a kvalitu zdravotnej starostlivosti“ uvádza, že výrazný pokrok v prevencii a liečbe srdcovo-cievnych chorôb, ktorý bol dosiahnutý v priebehu posledného polstoročia, viedol k 60 percentnému poklesu, čo sa miery úmrtnosti týka.

 • Úvodný príhovor ministra Lajčáka na tematickom podujatí venovanom reformám na Ukrajine v sídle OECD.
  Správa obsahuje fotografiu Správa obsahuje dokument

  16.6.2015 | Aktivity ministra | Aktuálne o Ukrajine...

   

  Slovenská iniciatíva v OECD – Deň Ukrajiny

  „Slovensko ako spoľahlivý priateľ a sused bude naďalej pomáhať Ukrajine s reformami a stabilizáciou krajiny a to tak na bilaterálnej ako aj na multilaterálnej úrovni,“ vyhlásil to podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák počas Dňa Ukrajiny, ktorý sa z jeho iniciatívy dnes (16. júna) uskutočnil na pôde Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži.

 • SR bolo reprezentované podpredsedom vlády a ministrom financií SR P. Kažimírom, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR J. Draxlerom (na snímke) a ďalšími predstaviteľmi.

  5.6.2015 | Slovensko v OECD

  Ministerské zasadnutie Rady OECD (MCM 2015)

  V sídle OECD v Paríži sa 3. a 4. júna 2015 uskutočnilo pravidelné Ministerské zasadnutie Rady OECD (MCM). Jeho hlavnou témou bolo Odblokovanie investícií podporujúcich udržateľný rast a zamestnanosť (Unlocking Investment for Sustainable Growth and Jobs). Zasadnutiu MCM predsedalo Holandsko. Slovensko bolo na podujatí reprezentované podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom a ďalšími predstaviteľmi MF SR, MH SR a MZVaEZ SR.

 • Logo OECD.

  3.6.2015 | Slovensko v OECD

  OECD hodnotí výkon svetovej ekonomiky

  OECD v stredu 3. júna 2015 zverejnila Ekonomický výhľad na roky 2015-2016 pre všetky členské krajiny a pre šesť vybraných nečlenských krajín (BRIICS).

 • Logo ITF 2015

  29.5.2015 | Slovensko v OECD

  Výročný summit Medzinárodného dopravného fóra

  V Lipsku sa konal 27. – 28. mája 2015 Výročný summit ministrov dopravy Medzinárodného dopravného fóra (ITF). Témou summitu bola Doprava, obchod a cestovný ruch. Diskusie ministrov boli smerované najmä na úlohu dopravy vo svete rastúceho obchodu a rýchlo sa rozvíjajúceho turizmu.

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9