Preskočiť navigáciu


Aktuálne správy SR v OECD

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 • Ilustračné foto: OECD

  15.7.2015 | Slovensko v OECD

  Podľa OECD by sa krajiny mali zamerať na rušivé vplyvy digitálnej ekonomiky

  V súčasnosti digitálna ekonomika preniká do všetkých oblastí svetovej ekonomiky a ovplyvňuje sektory ako bankovníctvo, maloobchod, energetiku, dopravu, vzdelávanie, médiá alebo zdravotníctvo.

 • 9.7.2015 | Slovensko v OECD

  Podľa OECD je potrebné konať teraz

  OECD vydala už tridsiaty piaty raz svoju „vlajkovú“ publikáciu: OECD Výhľad zamestnanosti 2015 (OECD Employment Outlook 2015). Generálny tajomník OECD Angel Gurría na tlačovej konferencii uviedol, že sa skracuje čas na to, aby sme zabránili trvalým následkom krízy s miliónmi ľudí uväznenými na spodku ekonomického rebríčka: povedal: „Vlády krajín musia konať teraz, ak chcú zabrániť trvalému nárastu počtu pracovníkov, ktorí uviazli v chronickej nezamestnanosti alebo slabo platených zamestnaniach.“ Ako ďalej uviedol, aj keď je miera nezamestnanosti v krajinách OECD na ústupe, v máji 2015 bolo v krajinách OECD viac ako 43 miliónov ľudí nezamestnaných, čo je o 11 miliónov viac, ako bolo pred krízou. Podľa OECD dlhodobá nezamestnanosť už dosiahla svoj vrchol. Zostáva však hlavným zdrojom obáv, keďže vedie k atrofii zručností, k strate motivácie a v konečnom dôsledku k vylúčeniu z pracovného trhu.

 • Ilustračné foto: OECD

  7.7.2015 | Slovensko v OECD

  Zabezpečenie transparentnosti je kľúčom k obnoveniu dôvery, tvrdí OECD

  V poradí štvrté vydanie komparatívnej štúdie OECD „Government at a Glance 2015“ prináša kvantitatívne i kvalitatívne údaje o fungovaní vlád jednotlivých krajín s cieľom poskytnúť im merateľné nástroje pre efektívnejšie nastavovanie rozhodovacieho procesu, ako aj formulovanie plánov do budúcnosti.

 • Logo OECD.

  3.7.2015 | Slovensko v OECD

  Fiškálne pravidlá pomôžu udržať vládny dlh a podporiť dlhodobý rast, tvrdí OECD

  Hlavná ekonómka OECD Catherine L. Mann prezentovala na výročnom stretnutí ekonómov v Aix-en-Provence 3. júla 2015 novú správu OECD „Efektívne fiškálne pravidlá a obozretné ciele vládneho dlhu“. Podľa organizácie by si mali vlády stanoviť obozretné dlhové ciele, aby zabezpečili, že verejné financie budú slúžiť na podporu hospodárskeho rastu a stability.

 • Ilustračné foto: OECD.

  2.7.2015 | Slovensko v OECD

  OECD a FAO predpovedajú intenzívnejšiu poľnohospodársku výrobu, nižšie ceny a zmenu v stravovacích návykoch

  V ústredí OECD v Paríži sa 1. júla 2015 uskutočnila tlačová konferencia generálneho tajomníka OECD Angela Gurríu a generálneho riaditeľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Josého Graziana da Silva pri príležitosti zverejnenia tohtoročnej publikácie “Poľnohospodársky výhľad OECD-FAO na roky 2015-2024”.

 • Titulná strana knihy.

  29.6.2015 | Slovensko v OECD

  Dane za využívanie energií nie sú v súlade s ich dopadom na životné prostredie

  Najnovšia publikácia OECD s názvom “Zdaňovanie využívania energií 2015 – ekonomiky krajín OECD a vybraných partnerov“ uvádza, že vlády jednotlivých krajín nedostatočne využívajú zdaňovanie ako nástroj na obmedzenie negatívneho vplyvu využívania energií na životné prostredie. Tento fakt podľa OECD vedie k málo výraznému zameraniu vlád na efektívne znižovanie emisií skleníkových plynov, zodpovedných za zmenu klímy a znečistenie ovzdušia.

 • Logo OECD.

  25.6.2015 | Slovensko v OECD

  OECD vydala prvý výhľad pre podnikanie a financie

  Po prvýkrát zverejnila OECD 24. júna 2015 výhľad v oblasti podnikania, financií a investícií. V novej publikácii „Výhľad OECD pre podnikanie a financie“ sa zameriava na to, ako sa podniky, banky, sprostredkovatelia šedého bankovníctva a inštitucionálni investori snažia vysporiadať s prostredím veľmi nízkych úrokových sadzieb a štrukturálnymi zmenami v globálnej ekonomike. S

 • Logo OECD.

  18.6.2015 | Slovensko v OECD

  Podľa OECD príliš veľa úverov spomaľuje rast

  OECD sa v najnovšej štúdii „Financie a inkluzívny rast“ zaoberá vplyvom zvyšovania rôzneho typu financovania na hospodársky rast a nerovnosti v spoločnosti. Analyzuje pritom údaje za posledných 50 rokov zozbierané zo 40 krajín. Výsledky výskumu OECD poukazujú na to, že politiky, ktoré zamedzujú prílišnú expanziu úverov a zlepšujú štruktúru financovania prispievajú k zlepšeniu hospodárskeho rastu ako aj sociálneho blahobytu. Podľa hlavnej ekonómky OECD Catherine L. Mann sú „financie dobré pre rast, ale podobne ako čokolády sa môžete prejesť, aj bankové úvery môžu spôsobiť spomalenie rastu“.

Choď na:   1   2   3   4   5   6   7   8   9