Preskočiť navigáciu


Spoločné projekty Slovenska a OECD

pdf Priority pôsobenia Slovenskej republiky v OECD na rok 2015  (pdf; 137,93 kB)

pdf Priority pôsobenia Slovenskej republiky v OECD na rok 2014  (pdf; 138,15 kB)

pdf Mechanizmus výberu a realizácie spoločných projektov Slovenskej republiky a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov Slovenskej republiky pre OECD   (pdf; 206,86 kB)

pdf Podmienky a postup pri vykázaní finančného príspevku SR ako dobrovoľného príspevku do OECD  (pdf; 123,7 kB)

rtf Rámcový formulár na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD   (rtf; 40,48 kB)

Schválené spoločné projekty Slovenskej republiky a OECD na rok 2014


Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD na svojom zasadnutí dňa 30. januára 2014 a 10. apríla 2014 schválil nasledovné projekty, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD pre rok 2014 v celkovej hodnote 70-tis. eur:

  • Projekt MDVaRR SR: „Podpora regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti východoslovenského regiónu,“ celkové náklady na projekt predstavujú 47. 000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 37. 000, - EUR

  • Projekt: MF SR: „Príprava Ekonomického prehľadu SR“ – štúdia. Celkové náklady na projekt sú 10. 500,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR bolo schválené vo výške 8. 000, - EUR

  • Projekt MF SR: „Implementácia Akčného plánu k Base Erosion and Profit Shifting“. Celkové náklady na projekt predstavujú 33.475,- EUR, z toho požiadavka na dobrovoľný príspevok z MZVaEZ SR je 17.000,- EUR

  • Projekt MZVaEZ SR: „Podpora rozvoja konkurencieschopnosti reforiem a súkromného sektora so zameraním na malé a stredné podniky vo Východnej Európe a Južnom Kaukaze“, celkové náklady na projekt 8.000,- EUR; požiadavka na dobrovoľný príspevok z MZVaEZ SR 8.000,- EUR.

    Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2014