Preskočiť navigáciu


Spoločné projekty Slovenska a OECDpdf Priority pôsobenia Slovenskej republiky v OECD na rok 2014  (pdf; 138,15 kB)

pdf Priority pôsobenia Slovenskej republiky v OECD na rok 2013  (pdf; 165,71 kB)

pdf Mechanizmus výberu a realizácie spoločných projektov Slovenskej republiky a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov Slovenskej republiky pre OECD   (pdf; 206,86 kB)

pdf Podmienky a postup pri vykázaní finančného príspevku SR ako dobrovoľného príspevku do OECD  (pdf; 123,7 kB)

rtf Rámcový formulár na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD v roku 2014  (rtf; 40,24 kB)


Schválené spoločné projekty Slovenskej republiky a OECD na rok 2014

Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD na svojom zasadnutí dňa 30. januára 2014, z predložených 5 návrhov projektov schválil nasledovné projekty, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD pre rok 2014 v celkovej hodnote 70-tis. eur:

  • Projekt MDVaRR SR: „Dunajská os - potenciál hospodárskeho rastu SR a konkurencieschopnosti podunajského regiónu,“ celkové náklady na projekt predstavujú 90 000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 37 000, - EUR

  • Projekt: MF SR: „Príprava Ekonomického prehľadu SR“ – štúdia. Celkové náklady na projekt sú 10 500,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR bolo schválené vo výške 8000, - EUR

  • Projekt MF SR: „Prehľad rozpočtových procesov – štúdia". Celkové náklady na projekt predstavujú 70 000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR bolo schválené vo výške 25 000,- EUR

pdf Hodnotiaca správa o ukončených spoločných projektov SR - OECD realizovaných v roku 2012, spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR do OECD.  (pdf; 155,98 kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 12.02.2014