Preskočiť navigáciu


Spoločné projekty Slovenska a OECD

pdf Priority pôsobenia Slovenskej republiky v OECD na rok 2015  (pdf; 137,93 kB)

pdf Mechanizmus výberu a realizácie spoločných projektov Slovenskej republiky a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov Slovenskej republiky pre OECD   (pdf; 228,11 kB)

pdf Podmienky a postup pri vykázaní finančného príspevku SR ako dobrovoľného príspevku do OECD  (pdf; 123,7 kB)

rtf Rámcový formulár na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD   (rtf; 40,48 kB)

Schválené spoločné projekty Slovenskej republiky a OECD na rok 2015


Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD na svojom rokovaní dňa 6. 2. 2015 schválil na spolufinancovanie z dobrovoľných príspevkov na rok 2015 nasledovné projekty:

  • Projekt MŽP SR: „Príležitosti udržateľného ekonomického rastu Slovenska – ekonomika efektívne využívajúca zdroje a jej pozitívna implikácia na zamestnanosť,“ celkové náklady na projekt predstavujú 18.000,- EUR spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 13.000,- EUR.

  • Projekt MZVaEZ SR: „Podpora projektu OECD v boji proti korupcii na Ukrajine“, celkové náklady na projekt predstavujú 25.000,- EUR spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 15.000,- EUR.

  • Projekt MF SR: „Vyhodnotenie prínosov prijatia eura pre slovenskú ekonomiku“, celkové náklady na projekt predstavujú 14.000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 10.000,- EUR.

  • Projekt Finančného riaditeľstva SR: „Akčný plán BEPS – odborné semináre na tému“: 1. seminár na tému: „Neutralizovanie vplyvov štruktúr hybridných konfliktov – posilnenie pozície SR v boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu“. 2. Seminár na tému „Oceňovanie nehmotného majetku a finančných transakcií v súvislosti s princípom nezávislého vzťahu“, celkové náklady na projekt predstavujú 16.000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 11.000,- EUR.

  • Projekt MŠVVaŠ SR: „Hodnotenie schopnosti žiakov kriticky a kreatívne myslieť“, celkové náklady na projekt predstavujú 30.000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 21.000,- EUR.

    Dátum poslednej aktualizácie: 03.03.2015