Súčasné predsedníctvo v Rade EÚ 

 
Priority rumunského predsedníctva sú:
 
1. Európa konvergencie
 
2. bezpečnejšia Európa
 
3. Európa ako silný globálny aktér
 
4. Európa spoločných hodnôt
 
 

#MYSMEEU

  • ​Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.
     
Nazaj

Štátny tajomník František Ružička na Pražskom európskom summite o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu z pohľadu strednej Európy

Štátny tajomník František Ružička na Pražskom európskom summite o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu z pohľadu strednej Európy

29.5.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia

 

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička sa dnes (29. mája) zúčastnil na Pražskom európskom summite. Štátny tajomník F. Ružička vystúpil spolu s ministrom zahraničných vecí Českej republiky T. Petříčkom, s ministrom pre spolkové a európske záležitosti Bavorska F. Herrmanom a ministrom pre spolkové a európske záležitosti Saska O. Schenkom v rámci ministerského panelu, ktorý sa zaoberal konsekvenciami výsledkov volieb do Európskeho parlamentu z pohľadu Strednej Európy.

 

„Voľby do Európskeho parlamentu dokázali dve dôležité veci: prvou je, že naši občania sú vo všeobecnosti proeurópski. A tou druhou to, že ich súhlas s Európskou úniou je len podmienečný - požadujú reformu tak na európskej ako aj národnej úrovni,“ zdôraznil štátny tajomník v súvislosti s výsledkami volieb do Európskeho parlamentu.

 

Pokiaľ ide o postavenie štátov strednej Európy v Európskej únii, štátny tajomník F. Ružička vyzdvihol progres týchto krajín. „Ekonomicky, sociálne a politicky sú štáty strednej Európy najbližšie  západným a severským štátom od roku 1945. Vžité rozdelenie na bohatý Západ a chudobný Východ sa pomaly, ale iste vytráca. Sme svedkami skutočnej konvergencie, sme kvalitatívne inde a ďalej.“ 

 

Štátny tajomník F. Ružička sa po konferencii zúčastnil na bilaterálnom rokovaní so štátnou tajomníčkou Úrady vlády Českej republiky pre európske záležitosti Miladou Hrdinkovou. Partneri prediskutovali  okrem výsledkov volieb aj problematiku agendy Európskej únie na najbližšie roky, viacročného rozpočtu EÚ a jednotného trhu. „Slovenská republika a Česká republika sú tradičnými partnermi pri presadzovaní spoločných pozícií na úrovni EÚ. Ani po voľbách do Európskeho parlamentu sa nič nemení na tom, že máme podobné názory na európsky rozpočet, rozširovanie Európskej únie či dokončenie jednotného trhu. Naše vzájomné konzultácie to jasne potvrdili,“ uviedol na margo rokovaní  štátny tajomník F. Ružička. ​