Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Nazaj

Granty pre všetkých...

Granty pre všetkých...

29.1.2019 | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

V spolupráci s Obecným úradom v Častej sa 17. januára 2019 uskutočnila verejná prezentácia o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, ktoré je možné využiť pri predkladaní projektov pre poslancov, predstaviteľov občianskych, kultúrnych, športových, vzdelávacích organizácií, predstaviteľov podnikateľského sektoru a širokej verejnosti. Podujatie bolo súčasťou aktivít súvisiacich s aktívnym informovaním o možnostiach získavania finančných prostriedkov okrem iného aj  na podporu medzinárodnej bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce. 


Interaktívna prezentácia s užitočnými informáciami, priamymi kontaktami a internetovými linkami je voľne prístupná na stiahnutie nižšie.