Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Nazaj

K čerpaniu Nórskych fondov na podporu obchodnej spolupráce

K čerpaniu Nórskych fondov na podporu obchodnej spolupráce

28.11.2018 | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

V priestoroch Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa pre viac ako 50 slovenských podnikateľov uskutočnil 27. novembra 2018 odborný seminár o možnostiach podpory obchodnej spolupráce prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z grantov EHP a Nórska. Osobitne bol predstavený Program rozvoja obchodu, inovácií, malého a stredného podnikania v ktorom je alokovaných na projekty viac ako 20 mil. eur. V rámci príkladov úspešných príbehov z predchádzajúceho programového obdobia bol predstavený projekt výstavby Biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci za viac ako 6 mil. eur. Partnerom podujatia bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úrad vlády SR, Výskumná agentúra SR a Smart Cities Klub.