Programy a výzvy EÚ

Po vstupe Slovenska do Európskej únie získali slovenské firmy, štátna a verejná správa príležitosť uchádzať sa nielen o štrukturálne fondy, ale aj o rôzne projekty Európskej únie v rámci tendrov k vonkajšej pomoci EÚ.

Vonkajšia pomoc Európskej únie je pomoc členskej krajiny, prípadne konzorcia členských krajín kandidátskym krajinám, potenciálnym kandidátskym krajinám a susedským krajinám Európskej únie. Je financovaná predovšetkým z tzv. programov IPA, ENI a je realizovaná formou grantov, dodávok tovaru, investícií alebo poskytnutím expertov cez nástroje Twinning, Taiex a Sigma.

Do vybraných projektov programov IPA a ENI sa môžu zapájať aj slovenské podnikateľské subjekty. Do projektov využívajúcich nástroje Twinning, Taiex, Sigma sa môže zapojiť len štátna a verejná správa.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých nástrojoch vonkajšej finančnej pomoci nájdete pod nasledovnými odkazmi:

IPA

Twinning

TAIEX

SIGMA

ENI

PI


docx Nástroje vonkajšej pomoci EÚ v gescii rezortu a návrh opatrení na zlepšenie zapojenia slovenských podnikateľských subjektov, štátnej a verejnej správy do projektov v novom rozpočtovom období EÚ 2014 - 2020  (docx; 663.14 KB)

Dátum poslednej aktualizácie: 5.5.2017 Dátum vytvorenia: 23.7.2015
Nenašli sa žiadne tlačové správy