Slovensko diskutuje o EÚ

​​

​Projekt „Slovensko diskutuje o EÚ“ je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

Ambíciou rezortu diplomacie je vychádzať z celospoločenského konsenzu pri tvorbe národných pozícií v diskusii o budúcnosti EÚ. Zámerom je preto organizovať reprezentatívne podujatia, na ktorých budú môcť zástupcovia všetkých zložiek občianskej spoločnosti vyjadriť svoje názory a postoje k Únii a prispieť tak k formovaniu jej podoby a budúceho smerovania.

 

Na predmetné podujatia budú preto pozývaní predstavitelia politických strán, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora, záujmových združení a regiónov, sociálni partneri, ako aj zahraniční diplomati.

 

Neoceniteľnou zložkou celonárodného postoja k európskym záležitostiam sú však aj názory študentov a ľudí z akademického prostredia. Za najvhodnejšie miesto pre konanie týchto podujatí bola preto zvolená akademická pôda, nakoľko v kontexte súčasného vývoja nielen v EÚ, ale aj na Slovensku, je nadmieru potrebné diskutovať najmä s mladou generáciou o aktuálnych problémoch a možných riešeniach a motivovať ich k väčšej angažovanosti vo veciach verejných a osobitne vo veciach týkajúcich sa európskej budúcnosti Slovenska.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je presvedčené, že len vďaka zastúpeniu všetkých zložiek spoločnosti môže vzniknúť komplexný a skutočný obraz celonárodného postoja a záujmu o EÚ, opierajúci sa o spoľahlivú legitimitu.

 

 

17.5.2017 - M. Lajčák v prednáške na UMB v Banskej Bystrici: „Európska únia je náš vitálny životný priestor“

Obnovenie celospoločenskej diskusie o aktuálnych európskych témach s dôrazom na budúcnosť EÚ a zapojenie širších vrstiev obyvateľstva do procesu generovania myšlienok, a pomenovávania svojich očakávaní boli dnes (17. mája) cieľom konferencie Slovensko diskutuje o EÚ, ktorá sa konala v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Diskusiu so študentmi a verejnosťou otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ktorý vo svojom príhovore prízvukoval, že správne zvolená vízia budúcnosti Únie je pre ňu – rovnako ako pre nás - existenčnou otázkou: do formovania jej budúcej podoby musia byť zahrnuté všetky zložky občianskej spoločnosti, a najmä mladí ľudia, ktorí by mali mať možnosť ovplyvniť jej smerovanie tak, aby zodpovedala dobe a ich potrebám.
 
Európska únia je náš vitálny životný priestor. Sme jediná krajina v rámci V4, ktorá je členom elitnej skupiny – Eurozóny. Žiadna iná krajina, ktorá vstúpila v 2004 nevyužila tak výrazne šancu ako Slovensko. Keď sme do únie vstupovali, náš podiel HDP na jedného občana v pomere k priemeru EÚ bol 59 %, o desať rokov neskôr to bolo 77 %, žiadna iná krajina taký nárast nezaznamenala. To, že sa k nám hrnú zahraničné investície je fakt, o ktorom netreba polemizovať. Čo je to Schengen a Erasmus, to vám nemusím vysvetľovať. To všetko máme vďaka tomu, že sme členom EÚ. EÚ nie je dokonalá, lebo dokonalý organizmus neexistuje, ale je nepochybne najlepšou odpoveďou na všetky výzvy, ktoré tu okolo nás sú. Ak vás niekto bude presviedčať, že existuje lepšia alternatíva k EÚ, ten nevie, o čom hovorí. Som presvedčený, že budúcnosť SR je v EÚ a hazardovať s akoukoľvek inou alternatívou by bolo nezodpovedné voči tejto krajine,“ povedal v príhovore M. Lajčák. Upozornil tiež na niektoré problémy, s ktorými sa EÚ v poslednom čase borí, vrátane brexitu či nárastu vlny populistov. Ako však zdôraznil, je potešiteľné, že „keď ľudia stoja pred voľbou EÚ alebo nie EÚ, vyberú si úniu“.
 
Do diskusie, ktorá poskytla priestor názorom a návrhom mladých ľudí o možných riešeniach, prispeli popri ministrovi aj štátny tajomník MZVaEZ SR Ivan Korčok, ktorý v rámci študentského panelu komentoval príspevky o budúcnosti EÚ troch študentov UMB, ako aj zástupcovia parlamentných politických strán Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA), Martin Klus (SAS) a analytik portálu EurActiv.sk Radovan Geist.
 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má s rezortom diplomacie podpísanú už od roku 2012 Dohodu o spolupráci. Je jedinou univerzitou s akreditovaným magisterským a doktorandským štúdiom v odbore diplomacia v SR.

 

mp3 Zvukový záznam vystúpenia ministra M. Lajčáka na pôde UMB na podujatí Slovensko diskutuje o EÚ  (mp3; 27.19 MB)

 


ZÁZNAM: Slovensko diskutuje o EÚ 2017-05-17 by terazmedia

 

 

Postrehy štátneho tajomníka Ivana Korčoka po diskusii v Banskej Bystrici

 

Fotografie z podujatia na webovej stránke UMB

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-09-27 10:27:51.031 Dátum vytvorenia: Fri May 26 08:38:12 CEST 2017