Webové sídlo www.mzv.sk spĺňa ustanovenia dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami.

Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS.

Valid HTML 4.01 Transitional!   Valid CSS!

Stránky boli vytvorené s maximálnym ohľadom na prístupnosť pre slabozrakých a nevidiacich a sú validované TAW3.
 

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ:


© Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 811 04, Bratislava 37, 00421-2 / 5978 1111, webmaster@mzv.sk

 

Dátum poslednej aktualizácie: 8.12.2015 Dátum vytvorenia: 28.4.2015