Ekonomické správy

 • ikonka galerie
  16.01.2020
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kanada
  Zastupiteľský úrad SR v Ottawe informuje o možnosti participácie na Medzinárodnom fóre pre inovácie v letectve 2020 (International Aerospace Innovation Forum 2020), ktoré sa uskutoční 20.-21.4.2020 v Montreale. Fórum spája svetových leteckých priemyselných hráčov a dodávateľov. Predstavuje možnosť diskutovať o najlepších postupoch v oblasti inovácií v tomto odvetví, spolu s budúcimi trendmi, ako aj podporovať obchodné príležitosti medzi všetkými účastníkmi.
 • 15.01.2020
  | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
  Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov je programom grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska s najväčšou alokáciou vrátane štátneho príspevku vo výške 23,53 mil. EUR, ktorého správcom je Výskumná agentúra.
 • 10.01.2020
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko
  Zastupiteľský úrad SR v Madride informuje podnikateľskú verejnosť o konaní Svetového mobilného veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. – 27.februára 2020 v Barcelone.
 • 02.01.2020
  | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
  Vyhlásenie výzvy - schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt určená pre základné a stredné školy (kód ACC03). Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej i praktickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.
 • 13.12.2019
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje o konaní Kopaonik business fóra 01.- 04. marca 2020 v hoteli Grand na Kopaoniku.
 • ikonka galerie
  11.12.2019
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov
  Obchodné fórum Tatarstan - Slovensko 2019 dnes (11. decembra 2019) slávnostne otvorili štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek a prezident Tatarskej republiky Rustam Nurgalijevič Minnichanov.
 • 10.12.2019
  | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
  Za účasti viac ako stovky zástupcov slovenských firiem a samosprávy sa za podpory MZVEZ SR a SM SR pri OECD Paríž uskutočnil 25.11.2019 v Bratislave odborný seminár k problematike inteligentných miest, ako preddefinovaný projekt podporený z grantov EHP a Nórska v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v programovom období 2014-2021 v súvislosti s uplynuvším predsedníctvom SR v OECD.
 • 05.12.2019
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko
  Veľvyslanectvo SR v Madride informuje odbornú verejnosť o konaní 40. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu FITUR, ktorý sa uskutoční v Madride v dňoch 22. až 26. januára 2020.
 • ikonka galerie
  03.12.2019
  | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Argentína
 • 02.12.2019
  | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Belgicko
  Na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť vo formácii vesmír a výskum v časti zasadnutia venovanej téme vesmíru ministri prijali závery k dokumentu „Kozmické riešenia pre udržateľnú Arktídu“.