Často kladené otázky

 

Často kladené otázky k problematike spojenej s COVID-19

 

Aké sú obmedzenia na hraniciach v jednotlivých štátoch?

Prehľad aktuálnych obmedzení na hraniciach štátov

 

Akým spôsobom je možné tranzitovať na Slovensko cez územie Českej republiky?

Informácie sú zverejnené na webovej stránke slovenského veľvyslanectva v Prahe.

 

Akým spôsobom je možné tranzitovať na územie SR cez územie Rakúska?

Informácie sú zverejnené na webovej stránke slovenského veľvyslanectva vo Viedni. 

 

 

Aké povinnosti má občan SR po návrate zo zahraničia na územie SR?

Podrobné informácie sú uvedené na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR 

 

 

V ktorých prípadoch je možný vstup cudzinca na územie SR?

Vstup cudzincov na územie SR počas mimoriadnej situácie

 

Dátum poslednej aktualizácie: 1.6.2020 Dátum vytvorenia: 25.3.2020