Austrália

Krajina: Austrália
Konzul: Pavol Faix
Otvorený: 13. november 2013
Adresa: Level 2
11 Mounts Bay Road
Perth 6000, WA
Poštová adresa:
PO Box 265
Maylands WA 6931
Mobil: 0061/0411 552 517
Tel: 0061/1300 426 311
E-mail: consul@fortix.com.au
Konzulárny obvod: územie štátu Západná Austrália