Výnimky zo zákazu cestovania v Českej republiky (mimoriadne a naliehavé situácie)

3.4.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Česko

Zákaz vstupu na územie Českej republiky v bode I.2. uznesenie č. 334 z 30.3. 2020 ktorým sa stanovujú podmienky a náležitosti vyžadované pri prekročení hranice Českej republiky za účelom vstupu/výstupu platné od 31.3.2020 od 00.00 do 12.4.2020  neplatí pre:

 

Informácie na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR - modelové situácie


NALIEHAVÉ A MIMORIADNE SITUÁCIE (platí pre vstup aj výstup):

d) zo zdravotných dôvodov:

 

 

 

1. Občania/ pacienti SR, ktorí vstupujú  na územie ČR sanitným vozidlom


Dokumenty na vstup: doklad o prevoze pacienta

 

 

2. Osoby / pacienti SR, ktorí vstupujú  na územie ČR osobným vozidlom z dôvodov svojho závažného zdravotného stavu lekársky zákrok v zahraničí:


Pod závažným zdravotným stavom a lekárskym zákrokom sú myslené:

  • onkologické ochorenia alebo kardiologické a pod.
  • pravidelná onkologická liečba, dialýza, biopsia, tehotenské prehliadky, pôrod, infúzia a pod.

 

To znamená, že ide o situácie dôležité pre zachovanie života danej osoby.

 

Pod závažným zdravotným stavom a lekárskym zákrokom nie sú myslené:

 

  • plastické operácie
  • menšie plánované zákroky (napr. operácia nosnej prepážky a pod.),
  • bežné preventívne prehliadky (je ich možné odložiť)


Dokumenty na vstup: je nutné preukázať, ich forma nie je stanovená.


- potvrdenie zdravotníckeho zariadenia ČR s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia,  príp. rodného čísla, že dotyčný občan SR má podstúpiť lekárskych zákrok

 

3. Pôrod (akceptuje sa i cesta otca – nutné doložiť)

Cesta na pôrod – sprevádzanie nastávajúcej matky na pôrod (pozn. v ČR platí regulácia prítomnosti otca priamo v pôrodnej sále), dovoz vecí do pôrodnice, odvoz vecí z pôrodnice.

Príjazdy za tehotnou manželkou – sú umožnené, ak nie je možné zabezpečiť starostlivosť inak, ide však  o jednorázový vstup – ak cudzinec nemá iný titul, nesmie odísť,  pretože sa nebude môcť vrátiť.


Dokumenty pre vstup: tehotenská knižka, potvrdenie (správa) z nemocnice

 

 

V prípadoch hodných osobitného zreteľa (urgentnosť, naliehavosť, zložitosť prípadu) je možné povolenie vstupu na územie ČR zo zdravotných dôvodov počas núdzového stavu podporiť nótou Veľvyslanectva SR v Prahe.

 

K žiadosti o notifikáciu je potrebné predložiť:

  •  potvrdenie zdravotníckeho zariadenia ČR s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, prípadne rodného čísla, že občan SR má podstúpiť  lekársky zákrok v ČR
  • dátum a miesto vstupu (hraničný prechod) na územie ČR
  • údaje o sprevádzajúcich osobách (meno a priezvisko, dátum narodenia) či by išlo o rodičov sprevádzajúcich maloletého, príbuzných alebo o zdravotnícku posádku.