František Ružička

štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

František Ružička  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5978 3201
+ 421 2 5978 3202
Fax: + 421 2 5978 3209
E-mail: kast1@mzv.sk

 

 Twitter  youtube 

 

Pred menovaním do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vykonával František Ružička funkciu riaditeľa kabinetu predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (2017-2018).

 

František Ružička bol stálym predstaviteľom SR pri OSN od septembra 2012 do augusta 2017, v tomto období predsedal 5. rozpočtovému výboru počas 69. zasadnutia Valného zhromaždenia, spolupredsedal ad hoc pracovnej skupine pre revitalizáciu Valného zhromaždenia OSN (počas 68. zasadnutia), bol členom Medzivládneho výboru expertov na financovanie trvalo udržateľného rozvoja (počas 68. zasadnutia) a členom nezávislého panelu generálneho tajomníka pre vyhodnotenie a zvýšenie efektivity UN-HABITAT (Programu OSN pre ľudské sídla) od mája do septembra 2017.

 

Od februára 2010 do vymenovania stálym predstaviteľom pri OSN vykonával funkciu generálneho riaditeľa Sekcie európskych záležitostí na Ministerstve zahraničných vecí SR, s výnimkou obdobia od augusta 2011 do mája 2012, keď sa venoval multilaterálnej problematike na Odbore OSN. Od mája 2005 do februára 2010 bol veľvyslancom v Poľsku. Od septembra 2003 do apríla 2005 bol riaditeľom Odboru pre všeobecné záležitosti a inštitúcie EÚ. 

 

Pôsobil ako zástupca vedúceho zastupiteľského úradu SR v Prahe od augusta 1999 do augusta 2003, riaditeľ prvého teritoriálneho odboru (pre Severnú Ameriku a západnú Európu) na Ministerstve zahraničných vecí SR od decembra 1998 do júla 1999, zástupca generálneho riaditeľa politickej sekcie od januára do novembra 1998, riaditeľ Odboru medzinárodnej ekonomickej spolupráce od októbra 1996 do decembra 1997 a zástupca riaditeľa kancelárie štátneho tajomníka od augusta do septembra 1996. 

 

František Ružička reprezentoval Slovensko na mnohých samitoch EÚ na vysokej úrovni (1999-2012), participoval tiež na negociáciách o Lisabonskej zmluve. Počas vyslania vo Washingtone D.C. sa zúčastňoval na pravidelných rokovaniach Bretton-Woodských inštitúcií (1993-1996) ako poradca delegácie Slovenskej republiky.

 

Pred pôsobením na Odbore ekonomickej spolupráce v roku 1996 bol František Ružička 1. tajomníkom so zameraním na ekonomickú diplomaciu na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Washingtone, D.C. od januára 1993 do mája 1996, tlačovým tajomníkom na Veľvyslanectva ČSFR v USA od júla do decembra 1992.

 

Od roku 1989 do 1993 pôsobil na Tlačovom odbore Ministerstva zahraničných vecí ČSFR až do vyslania na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Washingtone. 

 

Je absolventom Karlovej univerzity v Prahe (nostrifikácia diplomovej práce v roku 1991) a Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (štúdium ukončil v roku 1989). Ovláda anglický, ruský a poľský jazyk, pasívne ovláda španielčinu a francúzštinu. 

 

Je autorom niekoľkých publikácií o slovenskej zahraničnej politike, EÚ integrácii a autorom knihy “Európska diplomacia” (2012) o úlohe, práci a politikách Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 7.1.2019 Dátum vytvorenia: 13.9.2018