Dokumenty na stiahnutie

Vycestovanie do určitých krajín s návratom na Slovensko do 24 hodín

Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 sa od 21. mája 2020 nebude týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré vycestujú do Česka,  Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska s tým, že je potrebné sa na územie Slovenskej republiky vrátiť do 24 hodín. Pred odchodom zo Slovenska bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru.

 

Tlačivo o prekročení štátnej hranice

Upozorňujeme, že vyššie uvedené oslobodenie od povinnosti karantény sa vzťahuje na občanov a cudzincov s pobytom v SR pri ceste na územie Slovenskej republiky a nemá vplyv na podmienky vstupu do iných štátov. Pred vycestovaním do zahraničia je potrebné preveriť si podmienky vstupu do danej krajiny.

 

 

 

 

Rakúsko

Od 14. apríla umožňuje Rakúsko vstup na svoje územie len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na COVID19 v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku nie staršom ako 4 dni.

 

 
pdf Vzor potvrdenia o teste v anglickom jazyku  (pdf; 119.95 KB)

pdf Vzor potvrdenia o teste v nemeckom jazyku  (pdf; 119.41 KB)

 

Vyňatí z tejto povinnosti sú občania Rakúska alebo osoby s pobytom v Rakúsku, ktorí podstúpia v Rakúsku domácu 14-dňovú  karanténu.

 

Dokument pre tranzit

Pre prípad tranzitu cez Rakúsko do iného štátu nie je potrebný žiaden test na COVID-19 (potrebná plná nádrž v aute).

 

pdf Vyhlásenie pri vstupe do Rakúska, vrátane tranzitu cez Rakúsko  (pdf; 536.22 KB).

Odporúča sa mať toto vyhlásenie vopred vyplnené.

 

Dokument pre pendlerov

Rovnako sa test nevyžaduje ani v prípade prepravy tovaru alebo tzv. pendlerov.
 

pdf Vyhlásenie pre tzv. penderov v nemeckom jazkyu  (pdf; 19.11 KB) (potrebné potvrdenie zamestnávateľa)

alebo

rtf Vyhlásenie pre pendlerov vydané Úradom verejného zdravotníctva SR v slovenskom/nemeckom/maďarskom jazyku  (rtf; 320.55 KB)

 

 

Francúzsko

Doklady občanov SR pri vstupe alebo tranzite cez Francúzsko a pri presune do akéhokoľvek miesta mimo bydliska vo Francúzsku platné od 11. mája 2020

Vyhlásenie o presune mimo departmentu a vyše 100 km od miesta pobytu

Od 11. mája 2020 až do odvolania (predbežne do konca trvania sanitárneho núdzového stavu (do 10. júla 2020) každá osoba, ktorá sa presúva po Francúzsku po trase viac ako 100 km od miesta svojho bydliska (myslí sa tým miesto trvalého alebo obvyklého pobytu) sa musí preukázať vyhlásením Déclaration de déplacement en dehors de son département et a plus de 100 km de sa résidence.

Formulár je možné si vytlačiť zo stránky Ministerstva vnútra Francúzska v papierovej podobe vo francúzskom jazyku je možné sa ním preukázať aj v digitálnej podobe

 

 

Vyhlásenie pri vstupe na územie Francúzska a pri tranzite cez územie Francúzska

Od 21. mája 2020, do odvolania sa musí každá osoba pri vstupe na územie Francúzska povinne preukázať vyplneným a podpísaným formulárom vyhlásenia Attestation de déplacement international dérogatoite vers la France métropolitaine depuis l'Union Européenne et Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse, Royaume-Uni, Vatican. Vyhlásenie je potrebné tak na vstup ako aj tranzit cez Francúzsko. Preukazovať sa ním musia všetci na požiadanie kontrolných orgánov pri prekročení vnútorných hraničných priechodov Francúzska, ale aj vonkajších hraníc pri vzdušnej, námornej ako aj pozemnej preprave vrátane železničnej prepravy. 

 

 

 


Vzhľadom na časté policajné kontroly je pri tranzite potrebné preukázať sa dokladmi, ktoré potvrdzujú návrat do vlasti (cestovné lístky, letenky, plán cesty vyznačený na mape).

Dátum poslednej aktualizácie: 22.5.2020 Dátum vytvorenia: 21.3.2020