Užitočné odkazy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia a výnimky – účinnosť od 19.03.2020

 

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19  (informácie o karanténe)

 

Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR

 

Doplňujúce opatrenia prijaté na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 23/03/2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky dňa 23. marca 2020 prijal doplňujúce opatrenia na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Nasledovné opatrenia sú v platnosti od  25. marca 2020 do odvolania:
 

  • Všetkým osobám sa zakazuje vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.).
  •  Predajne potravín, lekárne, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín a predajne s krmivom pre zvieratá budú v nedeľu zatvorené.

 

 

Informácie na webovej stránke www.korona.gov.sk

 

Informácie na webovej stánke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 

 

Obmedzenia v medzinárodnej osobnej doprave

 

Informácie na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Dátum poslednej aktualizácie: 25.3.2020 Dátum vytvorenia: 17.3.2020