Súčasné predsedníctvo v Rade EÚ 

Banner predsednictvo 2016

Aktuálne predsedníctvo v Rade EÚ – Bulharsko (od 1. 1.2018)

 
Priority bulharského predsedníctva sú:
1. Budúcnosť Európy a mladí ľudia – hospodársky rast a sociálna kohézia
2. Európska perspektíva a konektivita západného Balkánu
3. Bezpečnosť a stabilita v silnej a jednotnej Európe 
4. Digitálne hospodárstvo a zručnosti potrebné pre budúcnosť
 

#MYSMEEU

  • ​Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.
     
Slovensko a Európska únia - aktuálne správy