Info zákon

Dátum poslednej aktualizácie: Thu Feb 25 15:11:00 CET 2016 Dátum vytvorenia: Mon Jul 26 00:00:00 CEST 2010