slovensko v medzin. organizáciách

OSN OECD NATO
 
 

SR v Rade OSN pre ľudské práva 2018 - 2020

Banner vlajky
  • SR bola počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku zvolená za člena Rady OSN pre ľudské práva na obdobie rokov 2018 – 2020

 

Slovenská rozvojová spolupráca

Banner SlovaAid

Slovenská republika poskytuje ako člen EÚ oficiálnu rozvojovú pomoc v oblastiach:

  • rozvojové projekty
  • humanitárna pomoc
  • rozvojové vzdelávanie...
 

Medzinárodné sankcie

logo UNCareers

Medzinárodné sankcie sú nevojenské prostriedky zavádzané za účelom zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti, ako aj rešpektovania ľudských práv. Medzinárodné sankcie, ako právne nástroje medzinárodnej politiky, sú ustanovené Chartou Organizácie Spojených Národov (OSN). 

bezpečnostné záujmy sr

Banner bezpecnostne zaujmy
 

70 rokov NATO – výzva na predkladanie projektov na dotácie

Banner zmluvy  
V roku 2019 oslávi Aliancia 70. výročie svojho vzniku. Dívizia NATO pre verejnú diplomaciu vypísala pri tejto príležitosti výzvu na predkladanie projektov zameraných na podporu komunikačných aktivít NATO s mottom „Čo pre teba/vás znamená NATO?“