15 years on: Taking stock of the EU enlargement of 2004

3.5.2019 | SR a EÚ | Slovensko diskutuje o EÚ | Belgicko

Zástupca Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bruseli Andrej Michalec sa 2. mája 2019 zúčastnil na podujatí venovanému 15. výročiu pristúpenia SR k EÚ. Pripravilo ho Stále zastúpenie SR pri EÚ v spolupráci s Carnegie Europe.

 

V panelovej diskusii vystúpil stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík, stály predstaviteľ FR pri EÚ Philippe Léglise-Costa a riaditeľ Carnegie Europe a bývalý veľvyslanec SR pri NATO Tomáš Valášek. Spoločne hodnotili 15 rokov členstva SR v EÚ, analyzovali transformácie únie od jej ostatného rozšírenia v roku 2004 a zamýšľali sa nad budúcnosťou európskeho projektu. Podujatie sa stretlo so záujmom odbornej i širšej verejnosti, čo potvrdila veľká účasť a živá diskusia.