I. Korčok: „V diskusii s verejnosťou vysvetľujeme, prečo je pre nás výhodnejšie byť súčasťou Európskej únie, než byť mimo nej.“

26.11.2017 | Slovensko diskutuje o EÚ

 

Európska únia je náš životný priestor – je viac ako eurofondy, viac ako cestovanie bez hraničných kontrol, viac než len legislatíva z Bruselu. Je to hodnotový projekt, ktorý funguje už šesť desaťročí. Sme jediná krajina v rámci V4, ktorá je členom elitnej skupiny – Eurozóny. Slovensko využilo naplno svoju šancu pri vstupe v roku 2004: keď sme do únie vstupovali, náš podiel HDP na jedného občana v pomere k priemeru EÚ bol 59 %, o desať rokov neskôr to bolo 77 %. Tieto fakty hovoria jasnou rečou. Nie každý však EÚ takto vníma. „Práve preto je našou úlohou o Európskej únii, a o tom, čo všetko nám na Slovensku priniesla, dnes hovoriť otvorene a so všetkými cieľovými skupinami. Vysvetľovať, prečo je pre nás výhodnejšie byť súčasťou Európskej únie, než byť mimo nej. Prečo by sme mali viac hovoriť o tom, čo sa dnes deje v EÚ, diskutovať o tom, kam Únia smeruje a akú úlohu v nej Slovensko môže zohrávať v budúcnosti,“ povedal na túto tému štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, ktorý už ‪zajtra – v pondelok 27. novembra – bude ‪od 9:15 hod v priestoroch Mariánskeho seminára Trnavskej univerzity diskutovať so študentmi na v poradí štvrtom z podujatí Slovensko diskutuje o EÚ. „Musíme diskutovať a zrozumiteľne vysvetľovať napríklad to, že pre silnú spoločnú menu musíme všetci zodpovedne narábať s národnými rozpočtami, že voľný pohyb osôb nie je možný bez zabezpečenia ochrany vonkajších hraníc a že jednotný trh znamená aj konkurenciu z iných členských štátov, že štyri slobody máme vďaka a nie napriek EÚ,“ dodal I. Korčok.

 

Projekt diskusných podujatí Slovensko diskutuje o EÚ je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorej hlavným zámerom je pokračovať v celonárodnej diskusii o ďalšom smerovaní Európskej únie a o mieste Slovenska v nej.