M. Lajčák: "Úspešná môže byť len taká značka krajiny, s ktorou sa identifikujú jej občania"

23.7.2014 | Aktivity ministra | Branding Slovenska

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák poskytol rozhovor pre webový portál BrandingSlovenska.com. Minister M. Lajčák tým symbolicky odštartoval moderovanú verejnú diskusiu o identite a značke Slovenska, ktorá bude na uvedenej stránke trvať do konca roka 2014. Vo svojich postrehoch M. Lajčák zdôraznil ambíciu rezortu diplomacie získať spätnú väzbu a podnety od všetkých občanov SR, ktorí majú o túto tému záujem. M. Lajčák zároveň dlhodobo upozorňuje na fakt, že dôležitým krokom pri utváraní pozitívneho vnímania našej krajiny v zahraničí nie sú len profesionálne komunikačné posolstvá a grafické symboly, na ktorých sa dokážeme zhodnúť, ale predovšetkým konkrétne skutky jednotlivcov. Každý z nás totiž svojim správaním ovplyvňuje podstatu krajiny, v ktorej žije a tým aj jej imidž.