Ekonomické správy

Повернутися

EXPO 2020 DUBAJ - POSUNUTIE TERMÍNU NA ROK 2021

EXPO 2020 DUBAJ - POSUNUTIE TERMÍNU NA ROK 2021

7.4.2020 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Spojené arabské emiráty

V súvislosti s účasťou SR na Expo 2020 Dubaj  informujeme, že organizátori oficiálne navrhli nový termín Svetovej výstavy od 1.októbra 2021 do 31.marca 2022. K ročnému posunutiu dôjde v dôsledku pandémie COVID-19.

V prílohe pripájame aktuálnu informáciu, v ktorej informujeme o súčasnom stave a návrhu riešenia účasti SR na Expo 2020 Dubaj.

SARIO odporúča pokračovať v prípravách účasti SR na Expo 2020 Dubaj. Svetová výstava v roku 2021 vytvorí príležitosť pre slovenské subjekty a podporu medzinárodného obchodu po prekonaní súčasnej krízy a ekonomickej recesie. ZÚ SR Abú Dhabí odporúča podporiť návrh na odloženie Expo 2020 Dubaj.