Správy s fotogalériou

Повернутися

Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k 50. výročiu nadobudnutia platnosti Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT)

Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k 50. výročiu nadobudnutia platnosti Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT)

5.3.2020 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Pred 50-timi rokmi, 5. marca 1970, nadobudla platnosť Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT), jedna z najdôležitejších medzinárodných zmlúv, ktorá zásadne prispieva k bezpečnosti a prosperite ľudí na celom svete. NPT predstavuje základný kameň globálnej architektúry pre nešírenie jadrových zbraní jadrové odzbrojenie, zároveň umožňuje zmluvným stranám slobodný prístup k využívaniu jadrovej energie na mierové účely. Jej význam podčiarkuje fakt, že so 191 zmluvnými stranami má NPT takmer univerzálnu platnosť.

 

NPT je nenahraditeľným pilierom medzinárodného mieru a bezpečnosti. Už pol storočia efektívne zabraňuje šíreniu jadrových zbraní vo svete a napomáha postupovať smerom k dosiahnutiu konečného cieľa, ktorým je svet bez jadrových zbraní. Zároveň prispieva k znižovaniu medzinárodného napätia a budovaniu a upevňovaniu vzájomnej dôvery medzi štátmi. Mierové využívanie jadrovej energie prispieva k naplneniu cieľov udržateľného rozvoja, k riešeniu mnohých socioekonomických výziev a jadrová energia ako nízkouhlíková technológia hrá dôležitú úlohu v boji proti klimatickým zmenám.

 

Slovenská republika pri príležitosti 50. výročia nadobudnutia platnosti NPT potvrdzuje svoju neochvejnú a jednoznačnú podporu pre NPT, jej tri základné piliere (jadrové odzbrojenie, nešírenie jadrových zbraní, mierové využívanie jadrovej energie) a ich vzájomnú rovnováhu a dôležitosť. Zdôrazňuje tiež svoju pokračujúcu podporu pre Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu, ktorá má kľúčovú úlohu pri implementácii NPT a napĺňaní jej cieľov. Je potrebné aj naďalej pokračovať v úsilí o univerzálnu platnosť NPT a zachovanie jej vitality a integrity.

 

Medzinárodné spoločenstvo bude mať príležitosť demonštrovať svoju podporu pre NPT, potvrdiť jej mimoriadny význam už počas nadchádzajúcej hodnotiacej konferencie NPT, ktorá sa uskutoční od 27. apríla do 22. mája 2020 v New Yorku.