Správy s fotogalériou

Повернутися

Kosovo - prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

Kosovo - prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

16.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV

Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine informuje, že vláda Kosova na mimoriadnom rokovaní 13. marca 2020 prijala nasledujúce opatrenia:

 

- Uzatvorenie všetkých hraničných priechodov do Kosova. Na územie Kosova môžu vstúpiť len občania Kosova alebo cudzinci s povoleným pobytom v Kosove.

 

- Povinnosť absolvovať 15 dennú karanténu pre každého, kto sa vráti do Kosova.

 

- Od 16.03.2020 zrušenie všetkých letov z medzinárodného letiska v Prištine. Výnimku majú len pohotovostné, zdravotnícke a vojenské lety.

 

- Pozastavenie organizovanej medzinárodnej dopravy. Rovnako pozastavenie verejnej dopravy v rámci Kosova.

 

- Zakázaný vstup do miest Klina, Viti a Malishevo, ktoré sú v karanténe.

 

Súčasťou opatrení je zatvorenie prevádzky reštaurácií,  barov, kaviarní a všetkých obchodov s výnimkou obchodov s potravinami a lekární, pozastavenie všetkých kultúrnych a športových aktivít a zatvorenie všetkých škôl.

 

V prípade závažných prejavov ochorenia COVID-19 sú pacienti liečení v nemociach, v prípade miernych prejavov nákazy pacienti ostávajú v domácej liečbe.

 

Ministerstvo zdravotníctva Kosova zriadilo informačnú linku, na ktorej sú poskytované všetky informácie ohľadne ochorenia COVID-19: +383 38 200 80 800. Obdobná linka bola zriadená na Klinike infekčných chorôb: +383 38 500 600, linky 2527 a 2521. 

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Styčného úradu Slovenskej republiky v Prištine: +383 45 301 615 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421-2-59785978.

 

Zároveň môžu slovenskí občania v zahraničí využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.