Správy s fotogalériou

Повернутися

Pracovné stretnutie k príprave 2. zasadnutia Spoločnej slovensko-kórejskej komisie

Pracovné stretnutie k príprave 2. zasadnutia Spoločnej slovensko-kórejskej komisie

6.6.2019 | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Kórejská republika

Dňa 24. mája 2019 sa konalo v priestoroch MZVEZ SR pracovné stretnutie k príprave 2. zasadnutia Spoločnej slovensko-kórejskej komisie, ktoré by sa malo uskutočniť koncom októbra, resp. začiatkom novembra 2019 v Soule (1. stretnutie bolo v roku 2014 a konalo sa v Bratislave). Stretnutia sa zúčastnili veľvyslanec Kórejskej republiky p. Byunghwa CHUNG, 2. tajomník- konzul p. Jong Suk YOON, riaditeľka Odboru kultúrnej diplomacie MZVEZ SR Jana Tomková, riaditeľka Odboru medzinárodnej spolupráce Gabriela Madrová z Ministerstva kultúry SR a riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Martina Stiffelová z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na stretnutí sa diskutovalo aj o príprave návrhu Vykonávacieho programu pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, športu a cestovného ruchu medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Kórejskej republiky na ďalšie obdobie, ktorého gestorom je MZVaEZ SR a vykonávateľmi sú Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu a športu SR a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.