Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády SR č.491/2010 zo dňa 15.7.2010 na tejto stránke zverejňuje zmluvy verejného obstarávania platné a účinné ku dňu 9.7.2010, zmluvy ktorých platnosť sa skončila v období do 9. júla 2010

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sú zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, vystavené objednávky a prijaté faktúry po 1. januári 2011, pokiaľ nesúvisia s povinne zverejňovanou zmluvou.
 

  • zmluvy, objednávky a faktúry uzavreté po 1. januári 2011:

 
Zoznam zmlúv
 
  • zmluvy, objednávky a faktúry uzavreté po 1. januári 2011 - SÚZA

 
Zoznam objednávok
 
  • zmluvy, objednávky a faktúry uzavreté po 1. januári 2011 - SAMRS

 
Zoznam objednávok