Ázijsko-európska nadácia (ASEF)

Asia europe foundation

Ázijsko-európska nadácia (ASEF, Asia-Europe Foundation) je medzinárodnou neziskovou organizáciou so sídlom v Singapure, ktorá bola založená na základe summitu lídrov 25 európskych a ázijských štátov a Európskej komisie (ASEM – Asia-Europe Meeting) v roku 1997. Jej cieľom je podpora vzájomnej spolupráce a porozumenia medzi ázijskými a európskymi národmi prostredníctvom kultúrnych a intelektuálnych interakcií. Medzi kľúčové tematické oblasti činnosti nadácie patrí kultúra, vzdelávanie, trvalo udržateľný rozvoj, ochrana verejného zdravia a ekonomika.

Hlavným zámerom tejto organizácie je posilnenie dialógu a hľadanie ďalších možností spolupráce medzi Európou a Áziou, čo prispieva k ich spoločnému rozvoju a prosperite, rovnako ako k mieru a stabilite. Dané ciele sa snaží dosahovať vytváraním platforiem pre výmenu informácií a názorov – medzi ne patria konferencie, študijné zájazdy, workshopy a semináre.

V súčasnosti má ASEF 53 členov.

AKTUALITY

 

Dátum poslednej aktualizácie: 7.10.2019 Dátum vytvorenia: 15.7.2015
Nenašli sa žiadne tlačové správy