Knižnica

a) Knižnica je špeciálnou knižnicou zriadenou v zmysle zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, zabezpečuje prístup k systematicky budovanému fondu periodickej a neperiodickej literatúry najmä pre zamestnancov MZV SR.

b) občanom Slovenskej republiky a zahraničným bádateľom knižnica umožňuje štúdium svojho fondu periodickej a neperiodickej literatúry len prezenčne v priestore študovne/čitárne.

c) knižničný katalóg on-line

d) úradné hodiny knižnice pre verejnosť

Pondelok
-
Utorok9.00 - 11.3013.30 - 15.30
Streda9.00 - 11.30
Štvrtok9.00 - 11.3013.30 - 15.30
Piatok
-


e) informácie o možnosti štúdia v knižnici je možné získať na e-mailovej adrese: opvk@mzv.sk, alebo na telefónnom čísle +421 2 5978 2148.

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 26.11.2013