Súťaž návrhov na tvorbu „značky Slovensko“

Verejné obstarávanie na tvorbu obsahovej a vizuálnej identity „značky Slovensko“ zrealizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR formou súťaže návrhov v roku 2015.

 

Odborná porota vybrala 11. januára 2016 víťazný súťažný návrh, ktorým sa na základe sčítania pridelených bodov stal návrh od agentúry Creative Department, s.r.o. 

 

Ďalšie informácie k realizovanému verejnému obstarávaniu: