Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Rady a odporúčania

Pred a po vycestovaní
 

Zdrav​otná starostlivosť

Nevyhnutná (akútna) lekárska starostlivosť je poskytovaná našim občanom v štátnych zdravotníckych zariadeniach bezplatne, a to na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý si občania musia vyžiadať od svojej zdravotnej poisťovne v Slovenskej republike ešte pred vycestovaním do Grécka. V prípade, že by chceli slovenskí občana využiť služby súkromného zdravotníckeho zariadenia, odporúčame im, aby pred cestou do Grécka uzavreli dohodu o komerčnom poistení v Slovenskej republike. V prípade, že si slovenský občan neplatil zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky (tzn. nemá Európsky preukaz zdravotného poistenia), hradí si zdravotnú starostlivosť poskytnutú v Grécku z vlastných prostriedkov. Na prevoz do Slovenskej republiky je potrebné uzatvoriť komerčné poistenie, prípadne túto otázku konzultovať s príslušnou zdravotnou poisťovňou ešte pred odchodom zo Slovenskej republiky. Očkovanie sa pri vstupe do Grécka nevyžaduje. Voda z oficiálneho vodovodu je pitná, s výnimkou niektorých menších ostrovov. V lete je dôležité nepodceniť pitný režim, ochranu zraku na prudkom slnku a pokožky pred úpalom.

Bezpečnostná situácia v Grécku

Všeobecná úroveň bezpečnosti v Grécku zodpovedá štandardom bezpečnosti členského štátu Európskej únie. V Aténach a Solúne (Thessalonikách) síce existuje latentná hrozba ľavicového extrémizmu, ktorý je namierený proti vybraným gréckym alebo zahraničným štátnym alebo ekonomickým inštitúciám, doposiaľ však nebol zaznamenaný žiadny útok na turistické objekty alebo turistov. Vo veľkých mestách je prítomná drobná kriminalita, pomerne časté sú krádeže dokladov, peňazí a drobnej elektroniky.

Strata – odcudzenie dokladov

V prípade straty alebo odcudzenia cestovných dokladov je potrebné túto udalosť čo najskôr oznámiť polícii v mieste pobytu a vyžiadať od nej písomné potvrdenie o oznámení. V takomto prípade je potrebné osobne požiadať na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Aténach alebo Konzulárnom úrade SR v Solúne (Honorárny konzulárny úradník SR v Solúne Konstantinos Mavridis, tel.: +30-2310-228210, e-mail: mavridis@essor.gr) alebo na Konzulárnom úrade SR v Chanii (Honorárny konzulárny úradník SR v Chanii Stavros Paterakis, tel. +30-28210-28275, email: slovakconsulate@stavrospaterakis.gr alebo spaterakis@spatours.gr) o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky, pričom je potrebné predložiť policajný záznam z miestnej polície o nahlásení straty/odcudzenia cestovného dokladu a zaplatiť správny poplatok vo výške 10 EUR. V prípade, ak občan žiada o vydanie náhradného cestovného dokladu na úrade v Solúne a v Chanii, musí priložiť 2 farebné fotografie pasového formátu (tzn. 3,5x4,5 cm).

Služba Western Union

Pri strate alebo odcudzení finančných prostriedkov je možné využiť služby Western Unionu – na Slovensku tieto služby zabezpečuje napr. Tatra banka, a.s. a Slovenská pošta, a. s. Prostredníctvom Western Unionu je možné poslať peniaze pre konkrétnu osobu na ktorúkoľvek pobočku Western Unionu v Grécku. V Grécku služby Western Unionu zabezpečujú mnohé zmenárne a väčšie nákupné strediská (napr. AB Vassilopoulos), v Aténach aj hlavná pošta. Informácie o najbližšej pobočke Western Union v GR získate na telefónnom čísle: 800-100-2020.

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-06-08 11:22:09.164 Dátum vytvorenia: Thu Oct 30 13:52:47 CET 2014