Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Naše poslanie

Prvoradým poslaním našej diplomatickej misie v Bruseli je zastupovanie a ochrana záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v Belgicku. Veľvyslanectvo SR zabezpečuje úlohy smerujúce k rozvoju vzájomných dvojstranných stykov medzi oboma štátmi v oblasti politickej, obchodnej, ekonomickej, kultúrnej, na úseku školstva, vedy, kultúry, regionálnej spolupráce a v ďalších sférach spoločného záujmu. Dôležitú úlohu zohráva náš zastupiteľský úrad aj pri sprostredkovaní a vytváraní priaznivých podmienok pre spoluprácu vlád a parlamentov a ďalších úradov, inštitúcií a predstaviteľov oboch krajín.
Veľvyslanectvo SR tiež zabezpečuje úlohy vyplývajúce z členstva SR v medzinárodných organizáciách so sídlom v Bruseli: v Stálej medzinárodnej komisii pre skúšky ručných zbraní (CIP), Svetovej colnej organizácii (WCO), Rade pre colnú spoluprácu (CCC), Medzinárodnom úrade pre colné tarify (BIDT), Medzinárodnom fonde pre poľnohospodársky rozvoj (IFAD), Európskej organizácii pre zabezpečovanie letov (EUROCONTROL).
Veľvyslanectvo SR je zároveň poverené aj plnením už spomínaných funkcií aj vo vzťahoch k Luxembursku, v ktorom nemá Slovenská republika svoj samostatný zastupiteľský úrad.
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 12.9.2006