Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Príhovor

Vážený  návštevník, 

vítam Vás na webstránke veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bruseli. Náš zastupiteľský úrad je akreditovaný pre Belgické kráľovstvo  a  Luxemburské veľkovojvodstvo. 


Slovenská republika udržiava s Belgickým kráľovstvom a Luxemburským veľkovojvodstvom úzke vzťahy na báze dlhodobého partnerstva vyplývajúceho zo spoločného členstva v Európskej únii, v Severoatlantickej aliancii a v OSN. S partnermi nás spája celý rad spoločných zahranično-politických priorít (proeurópske a proatlantické smerovanie, členstvo v eurozóne, presadzovanie mierového riešenia konfliktov, dodržiavania medzinárodného práva a účinného multilateralizmu). Členstvo našich krajín v širších regionálnych zoskupeniach (Benelux, respektíve V4) poskytuje užitočnú platformu pre výmenu názorov medzi krajinami strednej Európy a „starými“ členmi Únie. Vo vzťahu k Belgicku sa spolupráca úspešne rozvíja  nielen s federálnou vládou, ale i s regionálnymi a jazykovými komunitami – Flámske, Frankofónne a Germanofónne spoločenstvo, resp. Flámsky a Valónsky región a Región Brusel-hlavné mesto. 


Obe krajiny – Belgicko a Luxembursko – sa dlhodobo radia  medzi  prvých desať najväčších zahraničných investorov na Slovensku.  Dynamicky sa rozvíja aj zahraničný obchod s oboma krajinami. Jednou z úloh ambasády je rozvíjať kontakty s podnikateľskými subjektmi v oboch krajinách a vyhľadávať nové  obchodno-ekonomické kontakty a investičné príležitosti. 


Rastúci počet slovenských občanov nielen v centrách európskych inštitúcií (Brusel, Luxemburg), ale i v iných oblastiach (podľa aktuálnych štatistík  žije v Belgicku  okolo 6000 a v Luxembursku asi 700 slovenských občanov) kladie zvýšené nároky na poskytovanie kvalitných konzulárnych služieb. Veľvyslanectvo pôsobí aj ako kontaktný bod pre slovenských občanov v núdzi  a zabezpečuje vybavovanie  dokladov, štátneho občianstva a matričnej agendy.  

 

Vážený návštevník,  

verím, že táto stránka, ako i príspevky nášho úradu na Facebooku Vás zaujmú a dozviete sa ich prostredníctvom viaceré aktuálne novinky o rozvoji slovensko-belgických a slovensko-luxemburských vzťahov. 

 

Peter Kormúth 
veľvyslanec Slovenskej republiky v Bruseli

 

Dátum poslednej aktualizácie: 11.12.2018 Dátum vytvorenia: 12.9.2006