Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Honorárne konzuláty

Čo je honorárny konzulát

Honorárny konzulát, na základe Viedenského dohovoru a v súlade s ním vyvíja v rámci konzulárneho obvodu aktivity v oblasti rozvoja hospodárskych, obchodných, turistických, kultúrnych, vzdelávacích, vedeckých a športových vzťahov Slovenskej republiky s prijímajúcim štátom. Honorárne konzuláty sa využívajú na doplnenie siete konzulárnych úradov. Honorárny konzul je súkromná osoba sídliaca v danom obvode.

Honorárny konzulát a jeho služby  

Honorárne konzuláty Slovenskej republiky v Austrálii a Generálny honorárny konzulát v Aucklande vyvíjajú aktivity v oblasti rozvoja hospodárskych, obchodných, turistických, kultúrnych, vzdelávacích, vedeckých a športových vzťahov Slovenskej republiky s Austráliou a Novým Zélandom, pritom najmä:

 • napomáhajú rozvíjať vzťahy právnických a fyzických osôb Slovenskej republiky s ich partnermi;
 • napomáhajú pri organizovaní hospodárskych, obchodných, turistických, kultúrnych, vedeckých a iných podujatí organizovaných slovenskými inštitúciami s cieľom propagovať’ Slovensko,
 • poskytujú Veľvyslanectvu SR v Canberre súčinnosť’ pri organizovaní oficiálnych návštev zo Slovenskej republiky a pri zabezpečovaní iných aktivít veľvyslanectva,
 • napomáha vedeckým pracovníkom, umelcom, novinárom, učiteľom, lektorom, študentom a turistickým agentúram Slovenskej republiky pri ich pobyte v konzulárnom obvode.
 • Honorárne konzuláty Slovenskej republiky v Austrálii a na Novom Zélande zabezpečujú ochranu záujmov fyzických a právnických osôb Slovenskej republiky v rámci svojho konzulárneho obvodu, poskytujú im pomoc a podporu v rozsahu dovolenom medzinárodným právom; podľa smerníc Ministerstva zahraničných vzťahov SR, vrátane smernice o správnych poplatkoch, a vykonávajú v súčinnosti so ZU Canberra ďalšiu konzulárnu agendu a to najmä:
 • poskytujú pomoc občanom SR, ktorí sa ocitli v tiesni, hlavne v prípade nehody, ochorenia, zranenia, straty alebo krádeže dokladov či finančných prostriedkov,
 • poskytujú občanom SR informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch a miestnych zvyklostiach slúžiacich na ich základnú orientáciu v prijímajúcom štáte,
 • zabezpečujú pomoc pri repatriácii, väznení, extradícii a úmrtí občanov SR,
 • prijímajú opatrenia na ochranu práv a majetku občanov SR,
 • poskytujú žiadateľom relevantné  informácie v súvislosti s konzulárnou agendou a overuje pravosť podpisov, odpisov a fotokópií (okrem GHKÚ v Aucklande),

Honorárny konzulát podporuje rozvoj vzájomných vzťahov s prijímajúcim štátom rozširovaním informácií o SR v rámci konzulárneho obvodu; najmä:

 • informuje podnikateľské subjekty prijímajúcej krajiny o všeobecných podmienkach podnikania v SR a o možnostiach investovania na území SR,
 • informuje občanov iných štátov o možnostiach cestovania do SR, o miestnych zvyklostiach v SR a o podmienkach získania víz; víza však nevydáva,
 • rozširuje informačné a propagačné materiály o SR, rozširuje informácie o výsledkoch a úspechoch slovenskej vedy, techniky, hospodárstva, turistiky, kultúry a športu.

 
Čo NIE JE v kompetencii Honorárneho konzulátu SR?

 • zasahovať do súdneho konania alebo ho iniciovať v mene občana SR,
 • poskytovať advokátske služby,
 • dosiahnuť (zariadiť) prepustenie z väzenia,
 • zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní,
 • zabezpečiť lepšie zaobchádzanie v nemocnici alebo vo väzení ako s miestnymi občanmi,
 • platiť účty za slovenského štátneho občana za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc alebo akékoľvek iné účty,
 • poskytovať služby prináležiace cestovným kanceláriám, leteckým spoločnostiam, bankám, motoristickým alebo iným špecializovaným organizáciám,
 • zaobstarať ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie,
 • poskytovať turistické informácie
 • poskytovať iné ako všeobecné informácie ohľadne vybavovania víz do Austrálie a na Nový Zéland a ovplyvňovať proces ich udeľovania

 
V oblasti konzulárnej agendy -  prijímanie žiadostí o cestovný pas, zápisy do matriky, štátne občianstvo, víza a podobne,  sa obráťte prosím na slovenské veľvyslanectvo v Canberre.


Všetky konzulárne informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke zastupiteľského úradu v Canberre

Dátum poslednej aktualizácie: 2.2.2017 Dátum vytvorenia: 2.2.2017
Zaužívané meno štátu Názov Konzulárny obvod Konzul E-mail
Nový Zéland Konzulárny úrad v Aucklande celé územie Nového Zélandu Peter T. Kiely slovakconsulate@ktc.co.nz
Austrália Konzulárny úrad v Melbourne Štát Viktória Eugénia Mocnay eugenia.mocnay@gmail.com
Austrália Konzulárny úrad v Brisbane štát Queensland Michal Horváth horvath@starmist.com.au
Austrália Konzulárny úrad v Perthe územie štátu Západná Austrália Pavol Faix paul@fortix.com.au