Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Prihlasovanie a odhlasovanie pobytu v SR

Od 1. júla 2006 (zákon č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákonov č. 500/04 a 523/04 Z.z.) sa všetci občania SR prihlasujú k trvalému či prechodnému pobytu v SR už nie na príslušnom oddelení Policajného zboru SR, ale v tzv. ohlasovniach na obecných a mestských úradoch. Obyvatelia hlavného mesta Bratislavy a mesta Košice sa prihlasujú na mestskom úrade v príslušnej mestskej časti.

Slovenský občan s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom tam trvalo žiť, má zákonnú povinnosť pred vycestovaním oznámiť príslušnej ohlasovni skončenie trvalého pobytu v SR.

Slovenský občan s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má zákonnú povinnosť ešte pred vycestovaním ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu v SR. V tomto ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu prechodného pobytu v zahraničí.

Slovenský občan s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý sa v rámci pobytu v zahraničí rozhodne skončiť trvalý pobyt v SR, môže tak urobiť prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR alebo prostredníctvom konzulárneho oddelenia veľvyslanectva SR alebo generálneho konzulátu SR v zahraničí. Pri odhlasovaní z trvalého pobytu v Slovenskej republike, občan SR spolu s odhlasovacím lístkom odovzdá tiež občiansky preukaz, a ak ho nevlastní, uvedie dôvod. Údaje o deťoch mladších ako 15 rokov, u ktorých sa tiež žiada o odhlásenie z trvalého pobytu, sa zapisujú do odhlasovacieho lístka rodiča. Neplnoletí slovenskí občania starší ako 15 rokov musia o odhlásenie požiadať formou samostatnej žiadosti. Odhlásenie z trvalého pobytu v SR nie je spoplatnené.

Slovenský občan s trvalým pobytom v zahraničí, ktorý sa plánuje zdržiavať na území SR po dobu viac ako 90 dní je povinný do 10-tich dní od ubytovania ohlásiť v ohlasovni v mieste prechodného pobytu dátum jeho začatia, miesto a dátum jeho ukončenia.

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu  (pdf, 101 kB)

Kontakt pre konzulárne záležitosti a úradné hodiny pre verejnosť:

47 Culgoa Cct., O´Malley,
Canberra,
ACT 2606
Tel: 00612/ 6290 1516 kl. 22 konzulárny pracovník alebo kl. 14 - konzul
E mail: cons.canberra@mzv.sk
pondelok: 09,00 – 13,00 hod., streda: 14,00 – 16:30 hod., piatok: 09,00 – 13,00 hod.
Dátum poslednej aktualizácie: 17. decembra 2014