Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Bezpečnostna situácia

India

Dokumenty
Pred cestou odporúčame urobiť si kópiu cestovného pasu, indického víza a potvrdenia imigračných úradov o dátume vstupu do Indie. Účelné je zaznačiť si kontaktné údaje na veľvyslanectvo, poisťovňu a ďalšie kontakty pre prípad núdze. V prípade straty/krádeže cestovného pasu je nevyhnutné nahlásiť udalosť na miestnej polícii a kontaktovať veľvyslanectvo SR v Dillí za účelom vydania náhradného cestovného dokladu. Následne je nevyhnutné do náhradného cestovného dokladu získať vybavenia povolenia na opustenie Indie vydávané Úradom pre registráciu cudzincov FRRO.

 

Poistenie
Odporúčame vždy pred cestou si zabezpečiť zdravotné cestovné poistenie. Pokiaľ plánujete pobyt v Himalájach, je vhodné rozšíriť si cestovné poistenie aj na možnosť záchrannej akcie.

 

Všeobecné riziká
Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť osobným veciam a peniazom. K najväčšiemu počtu okradnutí turistov dochádza v lacných hoteloch, vo vlakoch a pri pouličnej výmene valút.

 

Miestne špecifiká
Osobitným prípadom sú miesta s masovou koncentráciou ľudí  ako sú náboženské púte (Kumbh Mela a pod.). V dôsledku znížených hygienických podmienok  hrozí nákaza rôznymi typmi ochorení. Pre vysoké znečistenie riek z tohto dôvodu rovnako neodporúčame absolvovať náboženský kúpeľ. Ďalšími ohrozeniami zdravia resp. života sú panické tlačenice, ako aj priame násilie vrátane lúpeží, sexuálnych útokov a terorizmu.

V Indii je krava posvätným zvieraťom, bežne sa vyskytuje v mestách a na uliciach. Konzumácia hovädzieho mäsa, ublíženie či nevhodné chovanie môže byť trestané alebo vyvolať potýčku so samozvanými ochrancami poriadku.

Homosexualita bola v Indii legalizovaná až v roku 2013. Vzhľadom na kultúrne a náboženské rozdiely v krajine v praxi tento zákon nemusí byť všade rovnako rešpektovaný.

 

Drogy a alkohol
Alkohol je úplne zakázaný v štátoch Bihar, Gujarat, Manipur, Nagaland a na území súostrovia Lakadivy (Lakshadweep). Konzumácia či držanie alkoholu v týchto oblastiach je trestané 5 až 10 rokmi väzenia. V niektorých štátoch môžu cudzinci požiadať o časovo obmedzené povolenie (tzv. Liquor Permit).

Limitovaný predaj alkoholu je takisto v Kašmíre a v posvätných hinduistických mestách. Počas národných sviatkov (26.1., 15.8. a 2.10.), významných náboženských festivalov a volieb platí úplný zákaz predaja alkoholu. V roku 2014 sa štát Kerala prihlásil k postupnému zavedeniu úplnej prohibície v priebehu 10 rokov. Naproti tomu už neplatí v minulosti uplatňovaná prohibícia v štátoch Andhra Pradesh, Manipur, Mizoram a Tamil Nadu.

Prechovávanie a predaj drog sú zakázané a prísne trestané (v závislosti od množstva) od 6 mesiacov až do 10 rokov väzby.

 

Nebezpečenstvá pre ženy
Ženám cestujúcim v Indii sa odporúča zvýšená opatrnosť. Rastúce prípady verbálneho či fyzického sexuálneho násilia sa dotýkajú aj cudziniek. Ženy by sa preto mali vyhnúť cestovaniu osamote a dodržiavať zvýšenú obozretnosť pri pohybe pešo na ulici, obzvlášť v nočných hodinách. Týka sa to najmä väčších miest a počas cestovania taxíkmi, rikšami alebo iným druhom dopravy. Je možnosť využiť špeciálne vozne pre ženy v metre, alebo monitorované taxi služby.

Je tiež vhodné prispôsobiť výber oblečenia indickým kultúrnym a náboženským zvyklostiam. Dokonca aj v plážových oblastiach môže nevhodný odev vyvolať negatívne ohlasy resp. provokáciu miestnej komunity. V prípade problémov možno využiť špeciálnu linku pre ženy – 1091 resp. 1096.

 

Terorizmus a riziká nepokojov
India patrí z hľadiska medzinárodného terorizmu medzi najohrozenejšie krajiny sveta. Pred cestou je vhodné overiť si aktuálnu bezpečnostnú situáciu v jednotlivých regiónoch. Situácia v krajine je premenlivá, miestne protesty môžu prerásť do násilných stretov.

Medzi územia so zvýšeným výskytom nebezpečenstva ozbrojeného násilia patrí najmä Džammú a Kašmír v dôsledku aktivít zahraničných aj domácich militantných islamistických skupín. V dôsledku periodicky sa zvyšujúceho napätia pretrváva v štáte vysoká prítomnosť bezpečnostných zložiek. Pretrváva dlhodobé riziko eskalácie násilia, preto je nevyhnutné sledovať aktuálne spravodajstvo a riadiť sa pokynmi miestnych úradov.

Bezpečnostné problémy pretrvávajú aj v dôsledku ozbrojených aktivít protivládnych hnutí. Patria medzi ne separatistické skupiny v zväzových štátoch severovýchodnej Indie (najmä Assám, Manipur, Nagaland a Meghalaya). Veľkou vnútornou bezpečnostnou hrozbou Indie sú maoistické hnutia (tzv. Naxaliti), ktoré pôsobia vo vidieckych oblastiach na rozsiahlom území strednej Indie, v tzv. „červenom koridore“ (v súčasnosti najviac v štátoch Chattsisgarh, Odisha, Jharkhand, Bihar, Telangana).

 

Extrémy počasia

Teploty
Mimoriadne vysoké teploty v priebehu mája – júla dosahujúce v mnohých častiach Indie až okolo 50°C môžu vážne ohroziť zdravie. Odporúčame sledovať predpovede počasia v oblastiach, do ktorých cestujete, vyhýbať sa v tomto období dlhému pobytu na slnku, dodržiavať pitný režim a používať ochranné prostriedky.

 

Monzúny
Počas obdobia monzúnov je zvýšené riziko povodní najmä v štátoch Assam, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh, ako aj v hl. meste N. Dillí. V hornatých oblastiach môžu rozsiahle zrážky spôsobiť tiež zosuvy pôdy. Odporúčame si pred cestou preveriť aktuálnu poveternostnú situáciu. Upozorňujeme tiež, že v monzúnovom období tiež cyklicky stúpa množstvo vírusových a ďalších ochorení prenášaných komármi.

 

Cyklóny a tropické búrky
Cyklóny a tropické búrky sú bežné najmä v oblastiach východného pobrežia a na juhu krajiny.

 

Zemetrasenia
Značná časť severnej Indie leží vo vysokoaktívnych tektonických zónach, v priebehu roku býva zaznamenaných niekoľko vĺn zemetrasení. Najmä v himalájskej oblasti a v jej okolí je trvalé riziko silných zemetrasení.

 

Zdravie
Cestovanie do Indie je nezriedka spojené s určitými zdravotnými rizikami. Odporúča sa absolvovať niektoré očkovania podľa plánovanej dĺžky pobytu (podrobné informácie poskytnú oddelenia tropických a cudzokrajných chorôb). V niektorých oblastiach Indie hrozí väčší výskyt malárie a ďalších ochorení prenášaných komármi (napr. horúčka dengue alebo chikungunya). Vhodnou ochranou proti hmyzu a komárom sú repelenty, ktoré je  možné bežne kúpiť v obchodoch. Vo voľnej prírode je nevyhnutné dávať pozor na divo žijúce zvieratá, hady, jedovaté pavúky a nebezpečný hmyz, ako aj opice, túlavé psy a kravy na uliciach.

Zdravotné problémy môžu nastať aj na základe citlivosti na stravu. V prípade cestovania do oblastí mimo väčších miest je užitočné mať so sebou základnú lekárničku (lieky proti horúčke, nevoľnosti, alergiám a pod). V prípade potreby sú (indické) lieky bežne dostupné v lekárňach. Odporúčame piť iba balenú alebo prevarenú vodu, vyvarovať sa konzumovaniu jedla predávaného na ulici (resp. zadarmo poskytovaného počas rôznych sviatkov a festivalov), neumývať ovocie vodou z verejného vodovodu a nepiť nápoje s ľadom.

 

Dôležité telefónne čísla
Polícia: 100
Požiarna služba: 101
Záchranná služba: 102

 

Dátum posldnej aktualizácie: 08/11/2018

Bangladéš

Dokumenty
Pre každý prípad odporúčame urobiť si kópiu cestovného pasu, víza prípadne i pečiatky imigračných úradov s dátumom vstupu do krajiny. V prípade straty/krádeže cestovného pasu je nevyhnutné nahlásiť udalosť na miestnej polícii a kontaktovať Honorárny konzulát SR v Dháke a Veľvyslanectvo SR v Dillí za účelom vydania náhradného cestovného dokladu.

 

Poistenie
Odporúčame cestovné zdravotné poistenie uzavrieť v SR.

 

Terorizmus a riziká nepokojov

V ostatných rokoch sa rozmohli útoky cielené na novinárov, sekulárnych a sociálnych aktivistov, náboženské, etnické a ďalšie (napr. LGBTI) menšiny, a takisto na cudzincov. V krajine pôsobí niekoľko ilegálnych domácich islamistických skupín, ktoré sú priamo alebo ideovo napojené na Islamský štát (Daíš).  

Zhoršenú bezpečnostnú situáciu potvrdil teroristický útok v reštaurácii Holey Artisan Bakery 1. júla 2016 v Dháke, pri ktorom bolo zabitých 17 cudzincov. Viacero štátov následne vydalo nové upozornenie pre cestujúcich a prekategorizovalo pracovné pozície v Bangladéši ako nevhodné pre rodiny (non-family).
Posledný teroristický útok v Bangladéši zameraný na bezpečnostné sily sa uskutočnil v marci 2017. V auguste 2017 bangladéšske bezpečnostné sily prerušili hlásené sprisahanie zamerané na pripomenutie Dňa trúchliacich v Dháke.

V krajine je takisto trvalo zvýšené riziko politického násilia. Politické skupiny pravidelne organizujú známe protesty (tzv. hartaly), ktoré väčšinou trvajú jeden deň a niekedy začínajú už počas predchádzajúcej noci. S tým je tiež spojená rozsiahla prítomnosť bezpečnostných síl a obmedzenie pohybu. Je dôležité sledovať informácie o aktuálnom dianí vrátane masmédií a pokynov miestnych úradov.

 

Špeciálny režim pohybu
Platí v oblasti Chittagong Hill Tracts (dištrikty Rangamati, Khagrachari a Bandarban) kde dlhodobo prebieha konflikt medzi etnickými skupinami, armádou a vládou. Z oblasti sú pravidelne hlásené kriminálne aktivity a násilie, najmä v odľahlých oblastiach. Oblasť nie je pre turistov bezpečná a odporúča sa do nej necestovať.

 

Kriminalita
Medzi ďalšie nebezpečenstvá patria vreckové krádeže, ako aj vážnejšie zločiny vrátane lúpeží, únosov a znásilnení. Neodporúčame pohybovať sa bez sprievodu, najmä v nočných hodinách, po prázdnych uliciach alebo v odľahlých oblastiach, ani nosiť pri sebe väčšiu sumu peňazí alebo cennosti. Krádeže môžu nastať aj v taxíkoch alebo rikšiach. V prípade interakcie s políciou je lepšie zabezpečiť si prítomnosť miestneho sprostredkovateľa. 

 

Riziko únosov
Týkajú sa predovšetkým detí, ako aj podnikateľov a ich rodín. V minulosti neboli priamo cielené na cudzincov, ale v súvislosti so zhoršovaním celkového bezpečnostného prostredia odporúčame zvýšenú obozretnosť.

 

Bezpečnosť na letisku
Nedávna nezávislá kontrola (Ministerstva dopravy UK v marci 2016) poukázala na nedostatočné medzinárodné bezpečnostné štandardy dodržiavané medzinárodným letiskom v Dháke. Na letiskách v Bangladéší sa takisto vyskytli prípady obťažovania a krádeží, osobitne cestovných pasov a batožiny (s cieľom pašeráctva a prevádzačstva). Preto venujte zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam.

 

Extrémy počasia
V krajine je riziko ďalších extrémov počasia vrátane tropických cyklónov (máj - október), prírodných požiarov alebo cunami.

Aktuálne podmienky počasia nájdete na stránkach Bangladesh Meteorological Department.

 

Zemetrasenia
Bangladéš leží v oblasti seizmickej aktivity. Zhruba polovica územia krajiny vrátane miest Moulvibazar a Sylhet sa nachádza vo vysoko rizikovej oblasti. 

 

Monzúny
Obdobie dažďov trvá od júna do septembra, je obvykle sprevádzané rozvodnením riek, čo môže viesť k nepriechodným vozovkám v odľahlých oblastiach. Počas monzúnového obdobia môže byť zaplavených až 30 % územia krajiny. S cestovaním v tomto období môžu byť spojené výpadky prúdu a ďalšie komplikácie.

 

Zdravie
O potrebných očkovaniach sa informujte niekoľko mesiacov pred vycestovaním u vášho ošetrujúceho lekára alebo navštívte webovú stránku http://www.cudzokrajne.sk, kde nájdete informácie týkajúce sa zdravotných podmienok v krajine a povinných očkovaní. Odporúčané sú očkovania proti hepatitíde A, tetanu, brušnému týfu. Vzhľadom na rozsiahlu vodnú sieť a periodické záplavy hrozí trvalé nebezpečenstvo uštipnutia komármi, preto je vhodné mať so sebou antimalariká. Najvyššie riziko vírusových ochorení prenášaných komármi (napr. horúčka dengue) je v monzúnovom období, v ktorom je vhodné používať repelenty. Od októbra do decembra a v období dažďov sa ďalej odporúča očkovanie proti cholere. Pri pohybe mimo väčších miest je zvýšené riziko nákazy besnotou. Od júna do septembra sa tiež vyskytujú prípady japonskej encefalitídy.
Vysoko odporúčame prijať preventívne opatrenia, osobitne venovať zvýšenú pozornosť umývaniu rúk a stravovaciemu režimu. Voda z vodovodu je nepitná, treba výlučne piť balenú vodu a vyhýbať sa nápojom s ľadom. Na jedlo predávané na ulici alebo v lacných reštauráciách môže organizmus negatívne zareagovať najmä kvôli nízko hygienickým podmienkam pri príprave. Odporúča sa jesť iba tepelne spracované jedlá.

 

Dôležité telefónne čísla
Polícia: 999
Požiarna služba: 199
Linka pre obete násilia: 10921 (24h/7 v anglickom jazyku)
 

Dátum poslednej aktualizácie: 08/11/2018

 

Bhután

Dokumenty
Odporúčame urobiť si kópiu cestovného pasu, víza, prípadne i potvrdenia imigračných úradov o dátume vstupu do krajiny. V prípade straty/krádeže cestovného pasu je nevyhnutné nahlásiť udalosť na miestnej polícii a kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Dillí za účelom vydania náhradného cestovného dokladu.

 

Poistenie
Odporúčame vybaviť pred cestou zdravotné poistenie v SR.

 

Kriminalita
Úroveň kriminality nie je vysoká, krajina je pre turistov bezpečná.

 

Zdravie
V horských oblastiach existuje riziko výškovej nemoci, napadnutia divo žijúcimi zvieratami (napr. medvede), je dôležité riadiť sa pokynmi sprievodcu. Voda z kohútika nie je pitná.

Pre vstup do krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o očkovaní. Pred cestou sa informujte na oddeleniach tropických a cudzokrajných chorôb ohľadne odporúčaných vakcín pre konkrétne oblasti. Riziko výskytu malárie a horúčky dengue existuje iba v pohraničných oblastiach s Indiou, najmä počas letnej monzúnovej sezóny. Na uliciach sa bežne vyskytujú túlaví psi, v prípade uhryznutia vyhľadajte lekára kvôli vakcíne proti besnote. 

 

Extrémy počasia
Dažde môžu (najmä v období monzúnov) spôsobiť zosuvy pôdy a narušiť prejazdnosť ciest. Bhután leží v oblasti seizmickej aktivity, a preto existuje riziko výskytu zemetrasenia.

Dôležité tel. čísla:
Požiarna služba – 110
Prvá pomoc – 112
Polícia – 113

Dátum poslednej aktualizácie: 08/11/2018

 

Maldivy

Dokumenty
Odporúčame urobiť si kópiu cestovného pasu, víza, prípadne i potvrdenia imigračných úradov o dátume vstupu do krajiny. V prípade straty/krádeže cestovného pasu je nevyhnutné nahlásiť udalosť na miestnej polícii a kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Dillí za účelom vydania náhradného cestovného dokladu. 

 

Poistenie
Pred cestou odporúčame zabezpečiť zdravotné cestovné poistenie v SR. Ak plánujete fyzické aktivity ako napr. potápanie, skontrolujte či vybrané poistenie platí na možné riziká s nimi spojené.

 

Kriminalita
Krajina je v súčasnosti pri turistických návštevách relatívne bezpečná. Úroveň kriminality voči cudzincom je spravidla nízka, obmedzuje sa na drobné krádeže. 

V dôsledku prehlbovania vnútropolitickej krízy od 2015 boli v krajine zaznamenané protesty a demonštrácie, pričom niekoľko z nich  viedlo k násilnostiam a zatknutiam. Odporúčame cestovateľom v žiadnom prípade neangažovať sa v politickom procese.

Cestujúci musia brať do úvahy miestne moslimské právo (šaríja), s ktorým súvisia prísne tresty za porušovanie zákonov (konkrétne napr. užívanie alkoholu a drog), nelegálnosť homosexuality a možnosť mimoriadne násilného chovania domácich voči jej prejavom. 

Nebezpečenstvom pri cestách mimo rezortov môže byť tiež rozmáhajúce sa užívanie drog a pouličné násilie medzi gangmi (primárne nie je cielené na cudzincov) v dôsledku zhoršujúcej sa úrovne nezamestnanosti, najmä mladých.

 

Zdravie
Pri dodržaní bežných hygienických zásad (umývanie si rúk pred jedlom, pitie len balenej vody a pod.) by nemali hroziť zdravotné riziká. 

V tropických oblastiach (mimo rezortov) sa môže vyskytovať riziko vírusovej horúčky dengue, používajte repelenty a ochranu pred komármi. Na Maldivách nehrozí malária.

Problémy môžu nastať v dôsledku nadmerného vystavovania sa slnečnému žiareniu, prípadne z dlhého pobytu vo vode a pri potápaní. 

Žraloky sú súčasťou morského života na Maldivách. Možnosť napadnutia je minimálna, avšak buďte opatrní najmä pri potápaní. 

Očkovanie nie je povinné (výnimkou je žltá zimnica v prípade, že prichádzate z krajiny, kde sa vyskytuje). Odporúča sa očkovanie proti žltačke (A aj B) a týfusu. O potrebných očkovaniach sa informujte poraďte niekoľko mesiacov pred vycestovaním s vašim ošetrujúcim lekárom alebo na špecializovaných oddeleniach pre cudzokrajné choroby.

 

Extrémy počasia
Riziko cunami je trvalé. Rozsiahla katastrofa v roku 2004 si na Maldivách vyžiadala vyše 90 obetí a rozsiahle materiálne škody.

 

Dôležité telefónne čísla
Polícia: 119
Záchranná služba: 102
Požiarna služba: 118

Dátum poslednej aktualizácie: 08/11/2018

 

Nepál

Dokumenty
V prípade straty/krádeže cestovného pasu je nevyhnutné nahlásiť udalosť na miestnej polícii a kontaktovať Honorárny konzulát SR v Káthmandu a Veľvyslanectvo SR v Dillí za účelom vydania náhradného cestovného dokladu.

Politická situácia
Politický vývoj v Nepále zostáva zložitý. Krehká stabilita koaličnej vlády potvrdzuje vysokú pravdepodobnosť pokračovania alebo vzniku nových občianskych protestov ako aj ich možnú eskaláciu do násilia. Pred cestou je vhodné sledovať vývoj v masmédiách, a na mieste sa riadiť pokynmi úradov a sprievodcov, a tiež sa vyhýbať oblastiam so zvýšenou pravdepodobnosťou nestability.

Kriminalita
V Nepále je vo všeobecnosti nízka úroveň kriminality. Treba si dávať pozor hlavne na vreckové krádeže predovšetkým na letiskách, v autobusoch a v turistických oblastiach, vrátane hlavného mesta Káthmandu. Pri pohybe v noci buďte ostražití, nenoste pri sebe veľké množstvo hotovosti, dodržiavajte otváracie hodiny v baroch a nenechávajte nápoje bez dozoru. Značným problémom je rozšírený predaj drog (najmä hašiš a marihuana). Upozorňujeme, že už samotná držba nelegálnych substancií môže byť veľmi prísne trestaná. Násilné trestné činy voči turistom nie sú časté ale aj napriek tomu v posledných rokoch zaznamenali nárast najmä sexuálne ladené útoky.

Nebezpečenstvá pri vysokohorskej turistike
Odporúčame organizovať trekking výlučne s oficiálnym sprievodcom a spolupracovať iba s overenými agentúrami. Takisto je dôležité držať sa v skupine, ísť po vyznačených trasách a nepreceňovať svoje sily. Pred cestou si zistite informácie o počasí. Vo vysoko položených miestach prichádza k náhlym zmenám počasia, môžu sa spustiť (snežné) búrky alebo zemetrasenia. Bežným nebezpečenstvom sú lavíny, padanie skál,  zosuvy pôdy alebo rozvodnenie riek. Vzhľadom na klimatické podmienky v horských oblastiach Himalájí u všetkých osôb je riziko vzniku akútnej horskej choroby (tzv. „výšková nemoc“).

Akútna horská choroba (AMS):

  • Môže sa prejaviť už od výšky cca. 3200 m.n.m.
  • Vzniká najmä pri rýchlom stúpaní do vyšších nadmorských výšok kvôli pôsobeniu tlaku na prísun kyslíka do pľúc.
  • Pri výstupe do veľkých nadmorských výšok je nevyhnutná aklimatizácia a výdatný pitný režim.
  • Slabé symptómy: bolesť hlavy, únava, slabosť, nechutenstvo, nevoľnosť ťažkosti s dýchaním pri záťaži, nespavosť atď.
  • Ťažké symptómy: trombózy, pľúcne embólie, edémy pľúc (HAPE) alebo mozgové edémy (HACE).
  • V prípade objavenia symptómov postupujte podľa pokynov sprievodcu. Treba prerušiť výstup, pri ťažkých prípadoch zostúpiť do nižšej nadmorskej výšky, oddychovať a hydratovať organizmus.

Zdravie
Pre vstup do krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o očkovaní. O jeho potrebu sa pred cestou informujte na oddeleniach tropických a cudzokrajných chorôb. Vo všeobecnosti sa odporúča očkovanie proti hepatitíde (A+B) a brušnému týfu, prípadne aj proti japonskej encefalitíde a meningitíde. V tropických oblastiach môže byť zvýšené riziko malárie.

Voda z kohútika nie je pitná, kupujte si balenú vo fľašiach. Vyhnite sa nápojom s ľadom. Na jedlo predávané na ulici a v lacných reštauráciách môže organizmus negatívne zareagovať. Preferujte tepelne spracované jedlá bez živočíšnych potravín.

Extrémy počasia

Zemetrasenia
V roku 2015 zasiahla Nepál vlna zemetrasení veľkej intenzity, ktorá spôsobila viac tisícové straty na životoch a rozsiahle poškodenie budov, cestnej infraštruktúry a komunikácií. Silné otrasy okrem viacerých miest, silne zasiahli aj horské národné parky Manaslu a Langtang a na niekoľko dní izolovali v horách turistov (mnohých so zraneniami). Viaceré prírodné oblasti boli vážne poškodené, preto si pri plánovaní vyhľadajte aktuálne informácie o otvorených trasách pre horskú turistiku.

Záplavy
V období monzúnov sa po celej krajine periodicky vyskytujú búrky sprevádzané prívalovými dažďami, ktoré môžu spôsobiť zosuvy pôd alebo záplavy, a následné prerušenie komunikácií. V čase monzúnov je zvýšené nebezpečenstvo pre pešiu turistiku.

Dôležité telefónne čísla
Polícia – 100
Zdravotná služba - 102
Horská záchranná služba – 9801021245 (24h služba)
Ďalšie dôležité telefónne čísla

Dátum poslednej aktualizácie: 27/06/2017

 

Srí Lanka

Dokumenty
Odporúčame urobiť si kópiu cestovného pasu, víza, prípadne i potvrdenia imigračných úradov o dátume vstupu do krajiny. V prípade straty/krádeže cestovného pasu je nevyhnutné nahlásiť udalosť na miestnej polícii a kontaktovať Honorárny konzulát SR v Kolombe za účelom vydania náhradného cestovného dokladu

 

Poistenie
Odporúčame pred cestou si v SR zabezpečiť zdravotné poistenie.

 

Kriminalita
Krajina je v súčasnosti pre turistov relatívne bezpečná. Vyskytujú sa drobné pouličné krádeže, či krádeže v hoteloch a penziónoch (na cenné veci využite hotelový trezor). V minulosti sa vyskytli podvody s kreditnými kartami, ktoré by ste nemali púšťať z dohľadu. K podvodom často dochádza tiež pri predaji polodrahokamov. Násilné trestné činy voči turistom sú zriedkavé, avšak v posledných rokoch boli reportované sexuálne útoky.

 

Politická situácia
V minulosti bezpečnostnú situáciu najmä na severe krajiny determinovala občianska vojna. Od skončenia bojov v roku 2009 sa situácia upokojila a život v postihnutých oblastiach sa rozvíja. Dnes môžu cestovatelia voľne navštíviť aj severovýchod krajiny predtým kontrolovaný polovojenskou organizáciou Tamilské tigre (LTTE). Pri návštevách je však potrebné počítať s prítomnosťou bezpečnostných zložiek, menej rozvinutou infraštruktúrou a prípadným obmedzením vstupu na niektoré miesta. Vo všetkých častiach severných provincií by už malo byť ukončené odmínovanie.

 

Riziká utopenia
Na plážach je v niektorých obdobiach roka zvýšené riziko silných prúdov a vĺn. Pred vstupom do mora sa vždy informujte či je situácia bezpečná.

 

Zdravie
Z hygienických dôvodov sa neodporúča konzumácia živočíšnych výrobkov predávaných na ulici, u niektorých ľudí môže nastať väčšia citlivosť na jedlo pripravované v nižších hygienických podmienkach. Preferujte tepelne spracované jedlá bez živočíšnych potravín. Voda z kohútika nie je pitná, kupujte si balenú vo fľašiach a vyhnite sa nápojom s ľadom.

V krajine sa z infekčných chorôb vyskytujú japonská encefalitída, tetanus a besnota. Komármi šírené vírusy ako je malária, chikungunya alebo dengue sú na území krajiny bežné. Na ochranu pred bodavým hmyzom je vhodné používať repelenty a elektrické odpudzovače hmyzu. Prípadné stopy po uštipnutí dobre miznú po potretí miestnymi špeciálnymi krémami a masťami.

Pri cestách z rizikových oblastí na žltú horúčku je potrebné mať potvrdenie o očkovaní. O potrebných očkovaniach sa informujte niekoľko mesiacov pred vycestovaním u vášho ošetrujúceho lekára alebo prostredníctvom webovej stránky www.cudzokrajne.sk.

 

Extrémy počasia
V monzúnovom období sa môžu vyskytnúť tropické cyklóny (víchrice), záplavy a  zosuvy pôdy. Informácie k aktuálnemu počasiu získate na Sri Lankan Department of Meteorology.

 

Dôležité telefónne čísla
Polícia: 118 / 119
Turistická polícia: 011-2421052
Sanitka / požiarnici: 110
Prvá pomoc: 011-2691111 (Kolombo).

Dátum poslednej aktualizácie: 27/06/2017