Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

India oficiálne spustila iniciatívu „Smart Cities“

India oficiálne spustila iniciatívu „Smart Cities“

22.7.2015 | Ekonomické správy | India

Predpokladá sa, že do roku 2030 by India mala mať 6 miest s populáciou nad 10 miliónov obyvateľov a Bombaj a Dillí by mali patriť medzi 5 najväčších svetových metropol. Rapídna urbanizácia v posledných rokoch naznačuje, že až 40 percent obyvateľstva Indie by malo žiť do roku 2030 v mestách. Udržateľný rozvoj miest a moderná infraštruktúra budú základom a zároveň hnacím motorom indickej ekonomiky v najbližších rokoch.

Dňa 25.júna 2015 indický premiér Narendra Modi oficiálne predstavil 3 ambiciózne vládne schémy s cieľom podpory modernizácie miest (hlavne ich infraštruktúry) a vybudovania 100 smart cities. Iniciatíva„Smart Cities“, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation“ a „Housing for All“ predstavujú investičný potenciál s predpokladanou výškou 4 triliónov INR v priebehu nasledujúcich rokov. Všetky 3 schémy by mali pokryť 40% indickej populácie. Schéma „Bývanie pre všetkých“ by mala do roku 2022 poskytnúť 20 miliónov obydlí pre obyvateľov s nízkymi príjmami.

V rámci iniciatívy „Smart Cities“ v prvom výberovom kole by malo byť vybratých na základe podrobných špecifických kritérií 100 indických miest, z ktorých sa v druhom kole vyberie 20, ktoré budú spolufinancované indickou vládou v prvej implementačnej fáze projektu. Aj napriek prisľúbenej finančnej podpore všetkých 3 schém centrálnou vládou ako aj vlád zväzových štátov a samotných miest rozhodujúcu úlohu pre ich realizáciu bude zohrávať kapitál súkromného sektora, počíta sa so schémou PPP projektov.

V tejto súvislosti vzniknú viaceré obchodné a investičné príležitosti. Slovenské subjekty sa môžu zapojiť do verejného obstarávania na budovanie a modernizáciu indickej infraštruktúry v sektoroch ITC, energetike, vodnom hospodárstve, doprave, zdravotníctve a odpadovom hospodárstve či už priamo, alebo ako súčasť holdingov. V prípade záujmu môžete kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Indii na emb.delhli@mzv.sk a podnikateľské centrum MZVaEZ SR na bizinfo@mzv.sk.