Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Konzulárne poplatky

Za konzulárne úkony a konania vyberajú zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výšku poplatkov za jednotlivé úkony a konania upravuje príloha zákona v XVIII. časti - Sadzobník konzulárnych poplatkov.

V zmysle § 7 ods. 7 zákona zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo poštovým poukazom. Poplatky sa vyberajú v mene toho štátu, v ktorom má zastupiteľský úrad svoje sídlo (miestna mena), prepočítané z meny euro do príslušnej miestnej meny. Zastupiteľský úrad môže vyberať poplatky aj v inej ako miestnej mene, napríklad USD. Poplatok je splatný pri podaní žiadosti na zastupiteľskom úrade.

 

pdf Sadzobník konzulárnych poplatkov  (pdf; 183.03 KB)

pdf Najpoužívanejšie konzulárne poplatky na veľvyslanectve v Londýne 01/10/2017  (pdf; 137.69 KB)

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-10-06 14:20:52.39 Dátum vytvorenia: Tue Feb 09 11:14:46 CET 2016