Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Naše poslanie

Slovenské veľvyslanectvo v Dillí diplomaticky a konzulárne pokrýva územie Indie, Bhutánu, Bangladéša, Maldív, Nepálu a Srí Lanky.

Naše poslanie  určuje Viedenský dohovor o diplomatických stykoch a Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch.  Zastupujeme Slovenskú republiku, rokujeme s vládami  štátov akreditácie v oblastiach spoločného záujmu, pravidelne informujeme naše príslušné rezorty o politickom, hospodárskom, sociálnom a kultúrnom vývoji v uvedených krajinách,  podporujeme všestranný rozvoj priateľských vzťahov a súčasne chránime záujmy našej krajiny a jej občanov. 

Vo vízovej agende dbáme na eliminovanie nelegálnej migrácie a súčasne podporujeme obchodné, kultúrne a športové kontakty občanov, inštitúcií, akademickej obce a firiem. 

Slovenská republika vníma Indiu ako globálnu mocnosť s významným ekonomickým a ľudským potenciálom, historicky a regionálne pevne ukotvenú.  Súčasne s dlhodobým hospodárskym rastom sa neustále zvyšuje vplyv Indie na svetové dianie pri riešení aktuálnych bezpečnostných a ekonomických výziev. 

Slovensko-indické vzťahy založené na dlhodobej tradícii sa  rozvíjajú v partnerskom a priateľskom duchu s veľkým potenciálom vo všetkých oblastiach spolupráce.  V nadväznosti na významnú investíciu automobilky Jaguar Land Rover patriacej do Tata Group sa Slovensko javí ako  atraktívna krajina pre indických investorov s vysokou pridanou hodnotou. 

Slovenská republika podporuje rokovania Európskej komisie o dohode o voľnom obchode (Broad-Based Trade and Investment Agreement) a má záujem o vyváženú a ambicióznu dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Indiou.

Neustálu pozornosť venujeme rozvoju bilaterálnej spolupráce a vyrovnaných vzťahov s Bhutánom, Bangladéšom, Maldivami, Nepálom a Srí Lankou v súlade so záujmami Slovenskej republiky.

Dlhodobou úlohou Veľvyslanectva SR v Dillí je kultivovať prostredie pre kontinuálne prehlbovanie bilaterálneho dialógu a rozširovanie  obchodno-ekonomickej spolupráce v celom regióne Juhovýchodnej Ázie.

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-11-02 11:35:38.001 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:10 CEST 2006