Telephone directory of the Ministry

To call or send a fax to the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic the procedure is as follows:

a) local calls from Bratislava, dialling code 5978 (for example 59781111)
b) long-distance calls within the Slovak Republic, dialling code 025978 (for example 0259781111)
c) calling from abroad, dialling code 0042125978 (for example 00421259781111)

Name Department Position E-mail Extension
ADAMEC Jozef 2 TEO - Second Territorial European Department Director jozef.adamec@mzv.sk 3540
AUXT Jaroslav EUPO2 - Department for European Policies Director jaroslav.auxt@mzv.sk 3560
BABIC Imrich OSKO - Strategic Communication Unit vedúci oddelenia imrich.babic@mzv.sk 3015
BALLEK Ladislav KAŠT2 - Office of the State Secretary 2 Director of the Office of the State Secretary ladislav.ballek@mzv.sk 3101
BEŇOVÁ Oľga OPMZ - Foreign Personell and Payroll Department Director olga.benova@mzv.sk 2130
BEZÁK Martin KONZ - Consular  Department Director martin.bezak@mzv.sk 3740
BEZÁKOVÁ Eva INSL - Investments, Real Estate and Services Department riaditeľ odboru eva.bezakova@mzv.sk 2850
BORECKÝ Viktor RED2 - Economic Diplomacy Department 2 riaditeľ odboru viktor.borecky@mzv.sk 3880
BRENČIČ Marek OIĽZ - Oddelenie implementácie ľudskoprávnych záväzkov Head of Unit marek.brencic@mzv.sk 3780
BRIEŠKA Marek OVDI - Odbor verejnej diplomacie riaditeľ odboru marek.brieska@mzv.sk 3060
BROCKOVÁ Ingrid ŠTAT2 - State Secretary 2 štátny tajomník ingrid.brockova@mzv.sk 3101
BUŠOVSKÝ Matúš SZBP - Common Foreign and Security Policy Department riaditeľ odboru matus.busovsky@mzv.sk 3410
BUŽEK Roman POLS - Political Directorate General generálny riaditeľ sekcie roman.buzek@mzv.sk 3401
CAKO Martin EPIT - Oddelenie elektronizácie a podpory IT projektov vedúci oddelenia martin.cako@mzv.sk 2095
ČEMESOVÁ Veronika OVUE - Oddelenie všeobecnej účtovnej evidencie Head of Unit veronika.cemesova@mzv.sk 2703
ČERMÁKOVÁ Ivana FINO - Finance Department Director ivana.cermakova@mzv.sk 2810
ČIEFOVÁ Jana OREA - Oddelenie archívu a registratúry Head of Unit jana.ciefova@mzv.sk 2060
DUBEŇOVÁ Adriána RED1 - Economic Diplomacy Department1 riaditeľ odboru adriana.dubenova@mzv.sk 3810
ECKER Boris OKOZ - Department for Disarmament and Counter-terrorism riaditeľ odboru boris.ecker@mzv.sk 3621
FINTOR Vladislav OKEP - Oddelenie pre klimatické a energetické politiky EÚ Head of Unit vladislav.fintor@mzv.sk 3526
FOLBOVÁ Jana OŠPO - Oddelenie štátnej pokladnice vedúci oddelenia jana.folbova@mzv.sk 2812
FRAŇO Vladimír OKRM - Crisis Management Department riaditeľ odboru vladimir.frano@mzv.sk 3080
FURMÁNEKOVÁ Natália OKAO - Oddelenie konzulárnej asistencie a osvedčovania vedúci oddelenia natalia.furmanekova@mzv.sk 3750
GABRIEL Rastislav OTER - Oddelenie boja proti terorizmu a Národného bezpečnostného analytického centra vedúci oddelenia rastislav.gabriel@mzv.sk 3630
GAJDOŠOVÁ Adriana ODVO - Public Procurement Department Director adriana.gajdosova@mzv.sk 2890
GRÁCZ Vladimír AKAD - Diplomatic Academy riaditeľ odboru vladimir.gracz@mzv.sk 2140
GRIVNA Vasil GEIN - Inspection Department Director vasil.grivna@mzv.sk 3030
HANIGOVSKÝ Tomáš OPSZ - Oddelenie právnych služieb a zmlúv Head of Unit tomas.hanigovsky@mzv.sk 2880
HANUSOVÁ Marcela ORPO - Department for Development Assistance and Humanitarian Aid riaditeľ odboru marcela.hanusova@mzv.sk 3641
HANZALOVÁ Katarína BEZO - Bezpečnostný odbor Director katarina.hanzalova@mzv.sk 2050
HATIAR Peter ODV4 - Oddelenie štátov V4 vedúci oddelenia peter.hatiar@mzv.sk 3550
HERINGHOVÁ Ľubomíra OZUE - Oddelenie zahraničnej účtovnej evidencie vedúci oddelenia lubomira.heringhova@mzv.sk 2710
HLOBEŇ Roman DIPL - Diplomatic Protocol riaditeľ odboru roman.hloben@mzv.sk 3041
HORECKÝ Michal PIKT - Oddelenie podpory informačných a komunikačných technológií Head of Unit michal.horecky@mzv.sk 2070
HRONCOVÁ Andrea LEG1 - Oddelenie legislatívy vedúci oddelenia andrea.hroncova@mzv.sk 3330
HULÉNYI Peter OSNO - Department for United Nations and International Organizations riaditeľ odboru peter.hulenyi@mzv.sk 3611
ILLKOVÁ Barbara SMPK - Directorate General for International Legal, Consular Affairs and Crisis Management Director General barbara.illkova@mzv.sk 3701
IVAN Pavol 7TEO - Middle East and Africa Department Director pavol.ivan@mzv.sk 3461
JEŠKO Juraj ORĽZ - Human Resources Management Department riaditeľ odboru juraj.jesko@mzv.sk 2110
JEŽEK Vladimír ESAP - Odbor elektronizácie služieb a procesov Direktor vladimir.jezek@mzv.sk 2090
JURISOVÁ Katarína EUPO1 - Department for European Policies Director katarina.jurisova@mzv.sk 3511
KABÁČ Martin 5TEO - Americas Department riaditeľ odboru martin.kabac@mzv.sk 3441
KIC Peter OFOP - Oddelenie fyzickej, objektovej a personálnej bezpečnosti Head of Unit peter.kic@mzv.sk 2030
KLUS Martin ŠTAT1 - State Secretary 1 štátny tajomník martin.klus@mzv.sk 3201
KOMADA Michal KAŠT1 - Office of the State Secretary 1 riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka michal.komada@mzv.sk 3203
KOPECKÝ Vladimír OIKT - Odbor správy a prevádzky informačných a komunikačných technológií Director vladimir.kopecky@mzv.sk 2080
KORČOK Ivan MINISTER minister kami@mzv.sk 3001
KOTTMAN Michal SEMI - Directorate General of the Minister Director General michal.kottman@mzv.sk 3051
KOVÁCSOVÁ Jana LEG2 - Oddelenie právnych služieb Head of Unit jana.kovacsova@mzv.sk 3325
KOVÁČ Milan SBPI - Directorate General for Information Technology and Security Director General milan.kovac@mzv.sk 2001
KOVÁČOVÁ Hana OĽPR - Human Rights Department riaditeľ odboru hana.kovacova@mzv.sk 3770
KRÁLIK Tibor SEVS - Directorate General for Economy and General Administration Director General tibor.kralik@mzv.sk 2801
KRIŠTOFÍK Dušan OSUR - Personnel Office generálny riaditeľ sekcie dusan.kristofik@mzv.sk 2101
KUBLA Juraj OBSE - Oddelenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vedúci oddelenia juraj.kubla@mzv.sk 3680
KURCABOVÁ Zuzana INPO - Oddelenie investícií a nehnuteľností Head of Unit zuzana.kurcabova@mzv.sk 2860
LIZÁK Peter OHOP - Odbor hospodárskych politík Director peter.lizak@mzv.sk 3830
LYSINA Peter OPEU - EU Law Department Director peter.lysina@mzv.sk 3530
MALOVÁ Mária OVZI - Department for General Affairs and Relations with EU Institutions European Coordination Unit Director maria.malova@mzv.sk 3580
MARTON Imrich ANAP - Department of Analysis and Policy Planning Director imrich.marton@mzv.sk 3021
MATULAY Dušan SHSP - Directorate General for Economic Cooperation Director General dusan.matulay@mzv.sk 3801
MICOVČIN Alexander SEZA - Directorate General for European Affairs Director General alexander.micovcin@mzv.sk 3501
MIHÁLIKOVÁ Lenka OMEO - Department of International Economic Organisation riaditeľ odboru lenka.mihalikova@mzv.sk 3861
NÁHLIK Jaroslav EKOP - Oddelenie ekonomickej politiky EÚ vedúci oddelenia jaroslav.nahlik@mzv.sk 3570
ONDRIŠEKOVÁ Andrea EIMO - Accounts and Properties Reporting Department Director andrea.ondrisekova@mzv.sk 2700
ORSZÁG Daniel EUKO - Oddelenie koordinácie európskych záležitostí vedúci oddelenia daniel.orszag@mzv.sk 3590
PÁNISOVÁ LEŽÁKOVÁ Michaela OVMP - Oddelenie všeobecného medzinárodného práva vedúci oddelenia michaela.lezakova@mzv.sk 3720
PAZÚRIK Rastislav REUS - Oddelenie registra utajovaných skutočností a administratívnej bezpečnosti Head of Unit rastislav.pazurik@mzv.sk 2055
PEŠKO Marcel ODHH - Oddelenie pre hybridné hrozby a posilňovanie odolnosti vedúci oddelenia marcel.pesko@mzv.sk 3490
PIFKO Ján OEIS - Oddelenie podpory užívateľov ekonomických informačných systémov vedúci oddelenia jan.pifko@mzv.sk 2740
PILNÝ Juraj OŠRO - Oddelenie štátneho rozpočtu vedúci oddelenia juraj.pilny@mzv.sk 2820
PRISTAŠOVÁ Veronika 6TEO - Asia and the Pacific Department riaditeľ odboru veronika.pristasova@mzv.sk 3451
PŠENICA Ján 4TEO - South-Eastern Europe and Turkey Department Director jan.psenica@mzv.sk 3441
REPOVSKÝ Marek OVAP - Oddelenie krajín východnej Ázie a Pacifiku vedúci oddelenia marek.repovsky@mzv.sk 3470
RUŽIČKOVÁ Ingrid OSN1 - Oddelenie hlavných orgánov OSN a kandidatúr vedúci oddelenia ingrid.ruzickova@mzv.sk 3650
SASARÁK Juraj OMED - Oddelenie mzdovej učtárne a evidencie dochádzky vedúci oddelenia juraj.sasarak@mzv.sk 2730
SKLENÁR Martin OBEP - Security Policy Department Director martin.sklenar@mzv.sk 3480
SLIVOVIČ Michal 3TEO - Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia Department riaditeľ odboru michal.slivovic@mzv.sk 3430
STEHLÍKOVÁ Katarína VIZA - Oddelenie víz a pasov vedúci oddelenia katarina.stehlikova@mzv.sk 3760
SÝKORČIN Pavol GTSÚ - Secretary General Secretary General pavol.sykorcin@mzv.sk 3301
ŠIPOŠOVÁ Zlata POCE - Odbor podnikateľského centra Director zlata.siposova@mzv.sk 3890
ŠIPOŠOVÁ Vanda KAMI - Office of the Minister Director of the Office of the Minister vanda.siposova@mzv.sk 3003
ŠKORUPA Ivan VAUD - Internal Audit Unit vedúci oddelenia ivan.skorupa@mzv.sk 3035
ŠPAČEK Metod MEPO - International Law Department Director metod.spacek@mzv.sk 3710
TOMAGA Juraj TLAČ - Press Department riaditeľ odboru juraj.tomaga@mzv.sk 3070
TOMKOVÁ Jana OKUD - Odbor kultúrnej diplomacie Director jana.tomkova@mzv.sk 3061
TUSCHOVÁ Anna OIEM - Oddelenie inventarizácie a evidencie majetku Head of Unit anna.tuschova@mzv.sk 2720
TVRDOŇOVÁ Petra OCDM - Oddelenie centrálnej disponentúry a metodiky Head of Unit petra.tvrdonova@mzv.sk 2840
VAJCÍKOVÁ Vanesa OPMU - Headquarters Personell and Payroll Department riaditeľ odboru vanesa.vajcikova@mzv.sk 2120
VEREŠ Vladimír SLUŽ - Oddelenie správy budov a zabezpečenia služieb Head of Unit vladimir.veres@mzv.sk 2870
VEREŠ Martin IKBE - Oddelenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti vedúci oddelenia martin.veres@mzv.sk 2020
VOZÁRYOVÁ Miroslava LEGO - Legal Department Director miroslava.vozaryova@mzv.sk 3320
WOLTEMAR Richard KAGT - Office of the Secretary General Director of the Office of Secretary General richard.woltemar@mzv.sk 3305
WURSTEROVÁ Karla SMOP - Directorate General for International Organisations, Development Assistance and Humanitarian Aid Director General karla.wursterova@mzv.sk 3601