Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Informácie pre motoristov

V Holandsku, Luxembursku, Belgicku, Dánsku a Švédsku sú diaľnice a väčšina hlavných ťahov pre vozidlá nad 12t celkovej hmotnosti je spoplatnené formou Euroznámky „Eurovignette“.

Maximálna povolená rýchlosť v Holandsku je 50 km/hod. (v obci), 80 km/hod. (mimo obce), 100 km/hod. (rýchlostná cesta), 120/130 km/hod. (diaľnica).

V Holandsku platí povinné používanie bezpečnostných pásov a bezpečnostných sedačiek pre deti.

U vodičov s dlhodobou praxou a profesionálnych vodičov je akceptovaná hladina alkoholu v krvi 0,5 g/l. U vodičov s praxou menšou ako 5 rokov je akceptovaná hladina alkoholu na úrovni 0,2 g/l.

V Holandsku je zakázané viesť vozidlo pod vplyvom marihuany, metylamfetamínu, MDMA (extázy) alebo akýchkoľvek iných drog/liekov s vplyvom na schopnosť riadenia vozidla.

Použitie mobilného telefónu počas jazdy je povolené len s hand-free sadou.

Do povinnej výbavy vozidla patrí výstražný trojuholník. Vo výbave vozidla je vhodné mať taktiež lekárničku, výstražnú vestu a hasiaci prístroj.

Počas vedenia motorového vozidla v Holandsku je potrebné maximálnu pozornosť venovať cyklistom, nakoľko cyklistická premávka je veľmi intenzívna a v drvivej väčšine prípadov majú cyklisti prednosť pred motorovými vozidlami.

Štandardné povolené rýchlosti (ak cestné označenie neurčuje inak):
V obci – 50 km/h
Mimo obce – 80 km/h
Na diaľnici – 130, 120, 100 km/h
 

Prihlasovanie motorového vozidla v Holandsku


Dočasný pobyt

V prípade, že slovenský občan býva v inom štáte EÚ kratšie ako 6 mesiacov, nemusí si tam zaregistrovať svoje motorové vozidlo ani zaň platiť dane, pretože zostáva zaregistrované v krajine trvalého pobytu. Vozidlo nie je možné požičiavať alebo prenajímať osobám s bydliskom v tomto štáte EÚ. Takéto osoby môžu jazdiť vo vozidle len v sprievode majiteľa. Vozidlo je však možné požičať priateľom alebo rodine na návšteve, ale len za predpokladu, že nemajú bydlisko v uvedenej krajine.
Ak má pobyt slovenského občana v inej krajine EÚ presiahnuť 6 mesiacov, je potrebné po príchode do krajiny zmeniť trvalý pobyt a prihlásiť svoje auto do miestnej evidencie.

Pobyt dlhší ako 6 mesiacov

V prípade presťahovania sa do Holandska je potrebné vozidlo dovezené zo SR zaregistrovať a zaplatiť všetky príslušné dane. Vozidlo je potrebné zaregistrovať do 6 mesiacov od prihlásenia sa na pobyt v Holandsku. Registráciu je možné urobiť formou požiadania o holandskú značku na Štátnom úrade pre cestnú dopravu (Rijksdienst voor het Wegverkeer - RDW). Po registrácii vozidla na holandskú značku obdrží majiteľ vozidla automaticky správu z Daňového úradu/Belastingdienst.

Kontakt na RDW
  • z Holandska - 0900 0739 (€ 0,10 za minútu)
  • zo zahraničia - +31 598 39 33 30
  • pracovný čas 08.00 - 17.00 hod.
  • web stránka RDW - www.rdw.nl

 

Kontakt na Daňový úrad (Belastingdienst)
  • z Holandska - daňový telefón ohľadom auta/de BelastingTelefoon Auto - 0800-0749
  • pracovný čas od 8.00 do 17.00 hod.
  • web stránka daňového úradu - www.belastingdienst.nl

V niektorých krajinách môžu príslušné úrady priznať pri sťahovaní z jednej krajiny do druhej výnimku z platenia registračnej dane v prípade, že žiadateľ spĺňa nevyhnutné podmienky a lehoty. Pred presťahovaním sa do novej krajiny je vhodné kontaktovať príslušné vnútroštátne úrady.

Výnimky z povinnej registrácie po 6 mesiacoch

Študenti - v prípade pobytu za účelom štúdia nie je potrebné registrovať vozidlo alebo platiť daň počas celej dĺžky študijného pobytu.


Cezhraniční pracovníci - Cezhraničný pracovník (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) je osoba, ktorá pracuje v jednom štáte EÚ, ale žije v inom a vracia sa domov minimálne raz za týždeň. Ak je na dochádzanie za prácou z krajiny trvalého pobytu do krajiny výkonu práce používané súkromné vozidlo, tak je nevyhnutné zaregistrovať ho a zaplatiť za neho daň v krajine trvalého pobytu, a nie v krajine výkonu práce.


Cezhraničný pracovník môže využívať firemné auto zaregistrované v krajine, v ktorej pracuje na súkromné účely v krajine trvalého bydliska bez toho, aby ho tam musel zaregistrovať. V takom prípade jazdí vo krajine svojho pobytu na zahraničných poznávacích značkách. To môže spôsobiť problémy miestnej polícii, ktorá musí overiť, či obyvatelia spadajúci do jej pôsobnosti zaplatili vnútroštátnu registračnú daň.

Cezhraniční pracovníci ako samostatne zárobkovo činné osoby

Ak je slovenský občan SZČO, žijúcou v krajine A a pracujúcou v krajine B, môže v krajine A používať firemné auto bez toho, aby ho tam musel registrovať, iba ak:

  • auto kúpila jeho spoločnosť;
  • používa ho v krajine A hlavne na pracovné účely a iba príležitostne na súkromné účely;
  • jeho spoločnosť má zákonné sídlo v inej krajine.
Firemné auto musí byť zakúpené spoločnosťou SZČO. Ak SZČO jazdí vlastným autom, musí ho zaregistrovať v krajine trvalého pobytu.
 

Odkazy na užitočné webové stránky v angličtine:


Čo robiť v prípade nehody v Holandsku

Pokuty v Holandsku

Vodičské preukazy a ich používanie v Holandsku

Všeobecné užitočné informácie