Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Podmienky vstupu do krajiny

Holandsko vyžaduje pre vstup do krajiny:
  • od štátnych príslušníkov EÚ platnosť cestovného pasu alebo občianskeho preukazu počas celej dĺžky pobytu v krajine. Cestovný pas musí byť vydaný v priebehu posledných desiatich rokov;
  • od štátnych príslušníkov mimo EÚ cestovný pas s dĺžkou platnosti tri mesiace po ukončení pobytu v krajine a musí byť vydaný v priebehu posledných desiatich rokov. Veľvyslanectvo SR v Haagu odporúča občanom SR cestovať do Holandska vždy s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Štátni príslušníci EÚ nie sú povinní mať spiatočnú letenku alebo dostatočné finančné prostriedky.

Turistika, krátkodobý pobyt

Vstup na územie Holandska je možný len po preukázaní sa platným cestovným dokladom (cestovný pas, občiansky preukaz). Občan SR sa môže na území Holandska zdržiavať do posledného dňa platnosti cestovného dokladu. Pri turistickom alebo služobnom pobyte, kde celková doba pobytu nepresiahne 3 mesiace, nie je povinnosť prihlásiť sa k pobytu. Rodinní príslušníci občanov SR, ktorí nemajú štátnu príslušnosť niektorého členského štátu EÚ, resp. nemajú povolenie k pobytu v členskom štáte Schengenského priestoru, naďalej podliehajú vízovej povinnosti. Na dobu pobytu je potrebné mať uzavreté zdravotné poistenie, ktorej účel pre bežné lekárske ošetrenie spĺňa i Európska zdravotná karta. Finančná zábezpeka, t.j. finančný limit na osobu sa od občanov SR pri vstupe do Holandska nevyžaduje. 

Občanom SR sa odporúča pred cestou do Holandska uzavrieť komerčné úrazové alebo cestovné poistenie, ktoré pokrýva prípadné náklady na transport osoby späť do SR (v prípade zranenia, úmrtia).