Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Podmienky vstupu do krajiny

Holandsko vyžaduje pre vstup do krajiny:
  • od štátnych príslušníkov EÚ platnosť cestovného pasu alebo občianskeho preukazu počas celej dĺžky pobytu v krajine. Cestovný pas musí byť vydaný v priebehu posledných desiatich rokov;
  • od štátnych príslušníkov mimo EÚ cestovný pas s dĺžkou platnosti tri mesiace po ukončení pobytu v krajine a musí byť vydaný v priebehu posledných desiatich rokov. Veľvyslanectvo SR v Haagu odporúča občanom SR cestovať do Holandska vždy s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Štátni príslušníci EÚ nie sú povinní mať spiatočnú letenku alebo dostatočné finančné prostriedky.

 

Turistika, krátkodobý pobyt

Vstup na územie Holandska je možný len po preukázaní sa platným cestovným dokladom (cestovný pas, občiansky preukaz). Občan SR sa môže na území Holandska zdržiavať do posledného dňa platnosti cestovného dokladu. Pri turistickom alebo služobnom pobyte, kde celková doba pobytu nepresiahne 3 mesiace, nie je povinnosť prihlásiť sa k pobytu. Rodinní príslušníci občanov SR, ktorí nemajú štátnu príslušnosť niektorého členského štátu EÚ, resp. nemajú povolenie k pobytu v členskom štáte Schengenského priestoru, naďalej podliehajú vízovej povinnosti. Na dobu pobytu je potrebné mať uzavreté zdravotné poistenie, ktorej účel pre bežné lekárske ošetrenie spĺňa i Európska zdravotná karta. Finančná zábezpeka, t.j. finančný limit na osobu sa od občanov SR pri vstupe do Holandska nevyžaduje. 

Občanom SR sa odporúča pred cestou do Holandska uzavrieť komerčné úrazové alebo cestovné poistenie, ktoré pokrýva prípadné náklady na transport osoby späť do SR (v prípade zranenia, úmrtia).

 

Podmienky cestovania pre občanov SR do autonómnych súčastí Holandska – ostrovy Aruba, Curaçao a Sint Maarten a do „Karibskej časti Holandska“ – ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba
 
Pri cestovaní a pobyte do 90 dní je nevyhnutné mať:
  • platný cestovný pas minimálne 6 mesiacov pri odchode z územia;
  • spiatočnú letenku/doklad o spiatočnej ceste;
  • víza nie sú potrebné.
 
Pri cestovaní a pobyte dlhšom ako 90 dní:
  • je potrebné si vybaviť rezidentné povolenie prostredníctvom príslušných miestnych úradov (v prípade pracovného povolenia – o povolenie na pobyt musí požiadať zamestnávateľ za zamestnanca a pod.).
 
Doplňujúce informácie pre vstup na uvedené územia: 
  • príslušné úrady môžu žiadať o preukázanie dôvodu a dĺžky pobytu, prípadne tranzitu – prostredníctvom hotelovej rezervácie alebo pozvania od rodiny, priateľov; 
  • je potrebné mať dostatočnú hotovosť v miestnej mene;
  • a mať platné zdravotné a cestovné poistenie s pokrytím minimálne 15 000 USD na zdravotné výdavky, hospitalizáciu, ale prevezenie pozostatkov späť domov v prípade úmrtia.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 26/04/2018